Popis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné WiFi pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Okrúhle k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s . 
V obci budú umiestnené WiFi AP prístupové body nasledovne: 
- Externé AP v počte 5 ks ,  - Interné AP v počte 6 ks.
Presný popis jednotlivých prístupových WiFi AP bodov je uvedený v prílohe s názvom Popis a rozmiestnenie AP bodov v obci Okrúhle. 
Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba  a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce. Novovybudované WiFi AP prístupové body sa budú inštalovať na miestach, kde sú vysporiadané majotkoprávne vzťahy. Obec miesta inštalácie vlastní, prípadne má uzatvorenú zmluvu na využívanie podperných bodov NN siete. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia AP prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa. Toto vyhlásenie žiadateľa je zároveň doplnené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Okrúhle
Miesta realizácie
Okrúhle
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.09.2020
Celková suma
13,500 €
Vlastné zdroje
675 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
406T33800001 - Nákup HW a krabicového s…
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
25.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
24.02.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý prístupový Bod

FAKTURA DURIM č. 1

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Interný prístupový Bod

FAKTURA DURIM č. 1

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Externý prístupový Bod

FAKTURA DURIM č.2

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Interný Prístupový Bod

FAKTURA DURIM č.2

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Interný prístupový AP

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA DURIM, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Externý prístupový AP

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA DURIM, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Okrúhle
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov IČO
Názov
DURIM, s.r.o.
IČO
47622687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.