Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na realizáciu aktivít spojených s implementáciou stratégie CLLD, ktoré sú definované v schválenej stratégii pod názvom OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ bude v rámci predkladaného projektu implementovať stratégiu a tak napĺňať strategický cieľ prostredníctvom vyhlasovania výziev pre užívateľov projektu na aktivity:

- pre opatrenie 5.1.1, aktivita

- pre opatrenie 5.1.2, aktivita

- pre opatrenie 5.1.2, aktivita

 Aktivity sú zvolené na základe potrieb územia a schválenej stratégie MAS a sú v súlade projektu s programovou stratégiou IROP. Navrhované opatrenia sú vhodne prepojené vo vzťahu k východiskovej situácii územia a naplnia stanoveného cieľa stratégie.

Vyhláseniu každej výzvy bude predchádzať činnosť manažmentu zameraná na informovanosť, vzdelávanie potencionálnych žiadateľov, na dodržiavanie zásad definovaných  v riadiacich  dokumentoch a legislatívy SR súvisiacich  s implementáciou stratégie CLLD, aplikáciou pre výber projektov, administratívnu a finančnú kontrolu. Týmto postupom sa očakáva efektívnejší priebeh procesu predkladania žiadostí o NFP, pri realizácii projektov ich bezchybná implementácia a následne naplnenie merateľných ukazovateľov. MAS má dostatočnú prevádzkovú kapacitu  aj odborne zdatný manažment, čo je zárukou  efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD a naplnenie:

Priority č. 2 - Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich miestne zdroje - výsledkom, ktorej bude zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Priority č. 3 - Naše obce - výsledkom, ktorej bude dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry a poskytovania služieb v sociálnej oblasti.

Viac
Subjekt
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Miesta realizácie
Martin, Žabokreky, Záborie, Vrícko, Valča, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Turčiansky Peter, Turčiansky Ďur, Trnovo, Socovce, Slovany, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Rakovo, Príbovce, Necpaly, Ležiachov, Laskár, Košťany nad Turcom, Kláštor pod Znievom, Karlová, Horný Kalník, Folkušová, Dražkovce, Dolný Kalník, Diaková, Ďanová, Bystrička, Blatnica, Benice, Belá-Dulice, Trebostovo
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2023
Celková suma
809,099 €
Vlastné zdroje
40,455 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.01.2024
Názov
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sí…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.01.2024
Názov
Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.01.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
26.10.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
15.01.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
26.10.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
15.01.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
8,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
8,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.1/B2/001-001-301- Obec Žabokreky

Obec Žabokreky

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
37,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

ŽoP č.8/B2/002-Obec Slovany

ŽoP č.8/B2/02-Obec Slovany

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Slovany
Žiadaná suma
47,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

ŽoP č.4/A1/002-ELEVOD, s.r.o.

ŽoP č.4/A1/002-ELEVOD, s.r.o.

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Obec Žabokreky

ŽOP č.3/C1/003-Obec Žabokreky

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
15,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Obec Žabokreky

ŽOP č.3/C1/003-Obec Žabokreky

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
36,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

ŽoP č.5/A1/003-Menubox, s.r.o.

ŽoP č.5/A1/003-Menubox, s.r.o.

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Menubox, s.r.o.
Žiadaná suma
52,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

ŽoP č.7/A1/005-Pavel Kubej

ŽoP č.7/A1/005-Pavel Kubej

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

ŽoP č.6/A1/004-SPORT SERVICE, s.r.o.

ŽoP č.6/A1/004-SPORT SERVICE, s.r.o.

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
SPORT SERVICE, s.r.o.
Žiadaná suma
34,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

ŽoP č.10/B2/004- Obec Košťany nad Turcom

ŽoP č.10/B2/004- Obec Košťany nad Turcom

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Košťany nad Turcom
Žiadaná suma
13,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

ŽoP č.11/C1/002- Obec Kláštor pod Znievom

ŽoP č.11/C1/002- Obec Kláštor pod Znievom

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Kláštor pod Znievom
Žiadaná suma
49,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

ŽoP č. 13/B2/006 Obec Príbovce

ŽoP č. 13/B2/006 Obec Príbovce

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Príbovce
Žiadaná suma
11,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

ŽoP č.9/B2/003- Obec Rakovo

ŽoP č.9/B2/003- Obec Rakovo

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

ŽoP č.12/B2/005-Obec Benice

ŽoP č.12/B2/005- Obec Benice

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Benice
Žiadaná suma
49,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

ŽoP č.14/B2/007-Obec Bystrička

ŽoP 14/B2/007 Obec Bystrička

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Bystrička
Žiadaná suma
52,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

ŽoP č.2/a1/001-ECO-RUBBER, s.r.o.

ŽoP č.2/A1/002-ECO-RUBBER, s.r.o.

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov IČO
Názov
Obec Kláštor pod Znievom
IČO
00316733
Názov
Obec Žabokreky
IČO
00317047
Názov
SPORT SERVICE, s.r.o.
IČO
36785571
Názov
Obec Košťany nad Turcom
IČO
00316741
Názov
Obec Bystrička
IČO
00316601
Názov
Obec Slovany
IČO
00316903
Názov
Obec Príbovce
IČO
00316849
Názov
obec Rakovo
IČO
00647365
Názov
ECO-RUBBER, s.r.o.
IČO
48315702
Názov
Menubox, s.r.o.
IČO
36778605
Názov
ECO-RUBBER, s.r.o.
IČO
48315702
Názov
ELEVOD, s.r.o.
IČO
45599262
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.