Popis projektu

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť ktorá poskytuje vzdelávacie služby na slovenskom trhu už od roku 2012. Plány spoločnosti spočívajú v rozširovaní ponuky kurzov v oblasti informačných technológií, marketingu, reklamy a manažmentu. V roku 2019 spoločnosť , pre ktorých bezproblémovú prípravu a chod vznikla potreba vytvoriť Novovytvorené pracovné miesta budú obsadené uchádzačmi o zamestnanie. Týchto 6 nových pracovných miest pokryje bezprostredný chod rozšírenej ponuky kurzov spoločnosti IT Academy s.r.o., ako i zlepší prístup uchádzačov o zamestnanie, podporí mobilitu pracovnej sily a prispeje k pracovnej diverzite zamestnávania nezamestnaných osôb na trhu práce.

s názvom je rozšírenie pracovného tímu žiadateľa o 6 nových pracovných pozícií. Predmetom projektu je vytvorenie a rozvoj nasledovných pracovných pozícií - copywriter a právca obsahu (2x) , social media špecialista (1x), PPC špecialista (2x) a videoeditor (1x).

Predkladaný projekt sa bude v miesta bydliska prijatých osôb do pracovného pomeru. sa bude vykonávať a to na adrese Pionierska ulica 15, Bratislava. 

začiatok:

ukončenie:

Dlhodobo nezamestnané osoby :

Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných

Osoby so základným alebo nižším vzdelaním :

Osoby vo veku nad 50 rokov :

Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní :

Viac
Subjekt
IT Academy s. r. o.
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.04.2021
Celková suma
83,684 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu p…
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
29.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dôvera

Odvody 07/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Union

Odvody 07/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sociálna poisťovňa

Odvody 07/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Daňové odvody

Odvody 07/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zuzana Vašečková 07/2020

Výdavkový pokladničný doklad - júl 20120

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu_8,32%_7-9/2020

Čerpanie Paušálnej sadzby 7-9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky_paušál 40%_7-9/2020

Čerpanie Paušálnej sadzby 7-9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Libičová_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Šteco_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Kutlák_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Némethová_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Šuppen_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Karľa_Osoba z CS_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Vašečková_Mentor_9/2020

Sumarizačný hárok_9/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Libičová_Osoba z CS_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Šuppen_Osoba z CS

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Némethová_Osoba z CS_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Kutlák_Osoba z CS_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Vašečková_Mentor_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Karľa_Osoba z CS_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Šteco_Osoba z CS_8/2020

Sumarizačný hárok_8/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vaseckova_Odborny pracovnik pre oblast naboru a vyberu osob z CS_7/2020

Sumarizačný hárok_7/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Riadenie projektu_8,32%_10-12/2020

Čerpanie paušálnej sadzby 10-12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky_paušál 40%_10-12/2020

Čerpanie paušálnej sadzby 10-12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Libičová_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Šteco_Osoba z CS_11/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 11/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Šteco_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Libičová_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Karľa_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Vašečková_Mentor_10/ 2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Kutlák_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Némethová_Osoba z CS_10/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 10/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Riadenie projektu_8,32%_12/2020 - 4/2021

Čerpanie paušálnej sadzby 12/2020 - 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_4/2021

Reakapitulácia miezd a odvodov 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Libičová_Osoba z CS_4/2021

Reakapitulácia miezd a odvodov 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_4/2021

Reakapitulácia miezd a odvodov 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_4/2021

Reakapitulácia miezd a odvodov 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_4/2021

Reakapitulácia miezd a odvodov 4/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_3/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_3/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_3/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2021
Názov

Libičová_Osoba z CS_3/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_3/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 3/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2021
Názov

Šteco_Osoba z CS_2/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Libičová_Osoba z CS_2/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_2/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_2/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_2/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Šteco_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Libičová_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_1/2021

Rekapitulácia miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Šteco_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Libičová_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Karľa_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Kutlák_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Némethová_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Šuppen_Osoba z CS_12/2020

Rekapitulácia miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov IČO
Názov
IT Academy s.r.o.
IČO
46759786
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.