Popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Projektu prispeje k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových zručností, prírodovednej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne a knižnice ZŠ Hurbanova 128/25 Stará Turá.

Aktivity projektu:

Aktivita 1-Obstaranie IKT učebne a Aktivita 2-Obstaranie knižnice

Merateľné ukazovatele:

- kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ-686 žiakov, - počet podporených knižníc-1, -počet podporených učební IKT-1, -počet podporených ZŠ-1

Ciele projektu:

zlepšenie technického vybavenia IKTučební, zlepšenie technického vybavenia školských knižníc, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na ZŠ s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce a vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Stará Turá
Miesta realizácie
Stará Turá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.06.2021
Celková suma
51,836 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie školských knižníc vrátane pr…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
17.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
14.05.2021
Názov
Obstaranie IKT učební
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
17.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
24.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
17.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
757,0 (osoby)
Cieľ
686,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Učiteľské PC - centrálny server

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebook pre učiteľa

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Počítač pre školského knihovníka

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Notebook pre používateľov knižnice

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školský server, kabeláž

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D tlačiareň

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážej

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Televízor

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tablet pre používateľov knižnice

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Klientská stanica vrátane základného príslušenstva - monitor. klávesnica, myš

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnično infromačný systém

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multifunkčná tlačiareň

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tlačiareň, kopírovací stroj, skener 3v1

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dataprojektor

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čítačka čiarových kódov

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DVD prehrávač

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Premietacie plátno

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážej

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Tlačiareň, kopírovací stroj, skener 3v1

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Notebook pre používateľov knižnice

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Školský server, kabeláž

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

3D tlačiareň

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Televízor

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Tablet pre používateľov knižnice

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Knižnično infromačný systém

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Multifunkčná tlačiareň

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Dataprojektor

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Čítačka čiarových kódov

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

DVD prehrávač

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Premietacie plátno

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Počítač pre školského knihovníka

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Notebook pre učiteľa

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Klientská stanica vrátane základného príslušenstva - monitor. klávesnica, myš

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Učiteľské PC - centrálny server

Faktúra MBTech

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Pracovisko učiteľa (stôl, kontajner)

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička/ taburet pre žiaka, zelená konštrukcia

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička zdravotná - ergonomická - Stolička pre školského knihovníka

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička do študovne, žltá

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička do študovne, zelená

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stôl do študovne, žltý

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stôl do študovne, zelený

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regál knihovnícky na časopisy

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa (stolička)

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička/ taburet pre žiaka, žltá konštrukcia

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žiacky stôl do IKT učebne

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regál knihovnícky

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regál knihovnícky

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Regál knihovnícky na časopisy

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stôl do študovne, zelený

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stôl do študovne, žltý

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stolička do študovne, zelená

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stolička do študovne, žltá

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stolička zdravotná - ergonomická - Stolička pre školského knihovníka

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Žiacky stôl do IKT učebne

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stolička/ taburet pre žiaka, zelená konštrukcia

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stolička/ taburet pre žiaka, žltá konštrukcia

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Pracovisko učiteľa (stôl, kontajner)

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Pracovisko učiteľa (stolička)

Faktúra - Alex nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Faktúra knihy - JIVIS položky s 10% DPH

Faktúra knihy - JIVIS, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Faktúra knihy - JIVIS položky s 20% DPH

Faktúra knihy - JIVIS, spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Stará Turá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov IČO
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
MB TECH BB s.r.o.
IČO
36622524
Názov
JIVIS, spol. s r.o.
IČO
36433667
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.