Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Budova kultúrneho domu je . Prvky dlhodobej životnosti budovy sú v stave primeranom veku budovy, prvky krátkodobej životnosti sú zväčša Obalové konštrukcie budovy na tepelnú ochranu budov. Cez otvorové konštrukcie do budovy vniká v letných mesiacoch teplo a v zimných chlad. Užívatelia objektu pociťujú tepelnú nepohodu, ktorá sa však odráža aj na prevádzkových nákladoch budovy a negatívnom dopade na životné prostredie. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom a energetickým audítorom navrhnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie, inštalácia vzduchotechniky, vybudovanie bezbariérového prístupu a sociálnej miestnosti pre imobilných. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu , pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať , ktorá je súčasťou okresu Krupina, Banskobystrického samosprávneho kraja. Realizáciou projektu bude dosiahnutá a budova bude preklasifikovaná z energetickej triedy C do energetickej triedy

Viac
Subjekt
Obec Hontianske Tesáre
Miesta realizácie
Hontianske Tesáre
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.10.2021
Celková suma
440,881 €
Vlastné zdroje
22,044 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
31.12.2015
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
21.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
18.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
21.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145111,198 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
119180,9107 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
162653,5 (kWh/rok)
Cieľ
150693,162 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,019 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
35,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
172,69 (MWh/rok)
Cieľ
172,69 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
53,5091 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
980,5 (m2)
Cieľ
980,54 (m2)
Naposledy aktualizované
20.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce - kultúrny dom časť 1

FA stavebné práce - kultúrny dom

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Stavebný dozor č.1

FA za Stavebný dozor č. 1

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Projektová dokumentácia

FA za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2016
Názov

FA za stavebné práce - 2. časť

FA za stavebné práce - 2 časť

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Stavebný dozor č. 2

FA za Stavebný dozor č. 2

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

Stavebný dozor č. 3

FA za Stavebný dozor č. 3

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

EPM 08/2020 - 11/2020

FA za EPM 8/2020 - 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

EPM 04/2021

FA za EPM 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

EPM 05/2021

FA za EPM 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

EPM 06/2021

FA za EPM 06/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

EPM 07/2021

FA za EPM 07/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

EPM 08/2021

FA za EPM 08/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

EPM 09/2021

FA za EPM 09/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

EPM 10/2021

FA za EPM 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Hontianske Tesáre

Suma celkom
800 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
e-Gemini s. r. o.
IČO
47504153
Názov
R E K O S T A V v.o.s.
IČO
31560717
Názov
Ing. arch. Vladimír Šipkovský
IČO
22882324
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.