Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť modernizáciu objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, zabezpečujúcu energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia nákladov na vykurovanie, prípravu teplej vody a osvetlenie, zlepšenia kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.
 

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.09.2020
Celková suma
424,282 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,321 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia objektu č.11 prevádzková b…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
23.03.2017
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
25.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
18.10.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,012 (MW)
Cieľ
0,0113 (MW)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,012 (MWt)
Cieľ
0,0113 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,577 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
75,239 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
61,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2669,65 (m2)
Cieľ
2669,65 (m2)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
167,5157 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
493,3 (MWh/rok)
Cieľ
493,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
325784,2816 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
395831,439 (kWh/rok)
Cieľ
388356,419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
388547,2429 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,684 €
Schválené na preplatenie
14,684 €
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,088 €
Schválené na preplatenie
13,088 €
Realizácia
10.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,060 €
Schválené na preplatenie
8,060 €
Realizácia
27.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Faktúra Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Faktúra Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
1,968 €
Realizácia
31.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
02.10.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - výsluhový príspevok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
6,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2017
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2017
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738417
Názov
ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVA KANCELÁRIA Košnar a Cápa s.r.o.
IČO
44845588
Názov
Ing. Ján Sládečka
IČO
30405041
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Názov
RISS Plus, s.r.o.
IČO
44839707
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.