Popis projektu

Spoločnosť CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o., dlhodobo pôsobí v oblasti PMR (Professional Mobile Radio) a v oblasti krízovej bezpečnostnej komunikácie (KBK). Úspešne sa presadila na celoeurópskom trhu. Aktuálne trendy vo vývoji mobilných širokopásmových (ŠP) sietí pre KBK, rastúca potreba ŠP dátového prenosu v dôsledku aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete, rozsiahle používanie mobilných koncových zariadení  ako smartfónov, tabletov a dash počítačov ako aj požiadavka na doplnkové služby vedú k nevyhnutnosti inovácií a ďalšieho vývoja  našich produktov. Toto je aj predmetom predkladaného projektu. V rámci jeho realizácie plánujeme uskutočniť výskum rozsiahleho systému s komunikačným serverom a klientskymi aplikáciami pre smartfóny, tablety, dash PC a web aplikácie s cieľom využitia mobilných širokopásmových sietí v KBK, kde sa doteraz používa rádiové spojenie.  Projekt plánujeme realizovať prostredníctvom V-V časti (1/2019 – 11/2021) a inovačnej časti (12/2021). COV predstavujú hodnotu 860 091,91 EUR. Projekt bude realizovaný v KE skúseným projektovým tímom. Priestory sú plne vybavené potrebnou infraštruktúrou pre realizáciu projektu. Po ukončení realizácie projektu budeme mať dostatok kapacít na jeho udržanie a rozvoj. Realizáciou projektu plánujeme pri MU P0284, P0288, P0289, P0325  dosiahnúť hodnotu 1 a pri P0512 a P0513 hodnotu 5.

Viac
Subjekt
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.10.2022
Celková suma
856,113 €
Vlastné zdroje
256,834 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení.
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 1/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 1/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 1/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 2/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 2/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 2/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP14

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 3/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 3/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 3/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 4/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 4/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 4/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP15

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dizajnové riešenie „ekosystému Roger“ v oblasti krízovej bezpečnostnej komunikácii.

Faktúra

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
5,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
13,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 01/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 01/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 01/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
14,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Paušál 902

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP2

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP3

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP4

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 5/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 5/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 5/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Príprava dizajnu klienta pre dash počítač preferujúc Material Design, so zreteľom na komunikáciu PushToTalk a ovládanie rádia pripojeného pomocou sériovej linky sledujúc trendy súčasného UXUI dizajnu aktuálne používaných aplikácií na trhu

Faktúra 202207082

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 6/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 6/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 6/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP16

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP5

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP6

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
13,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Paušál 902

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP7

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP8

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 1/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 1/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 1/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 1/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP9

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 4/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 4/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 4/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 4/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 6/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 6/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 6/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 6/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 5/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 5/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 5/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 5/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP10

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 7/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 7/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 7/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 7/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 8/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
17,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 8/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 8/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 8/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP11

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
6,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príprava dizajnu jednotného uceleného konceptu predmetu zákazky...

Faktúra

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
14,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd a poistného 10/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 10/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 10/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 10/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou k ŽoP č. 12

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP12

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
5,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príprava dizajnu klienta pre smartfón, preferujúc Material Design, so zreteľom na komunikáciu PushToTalk sledujúc trendy súčasné koncepcia a dizajn aplikácie pre smartfón z pohľadu UX/UI dizajnu

Faktúra

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 11/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 11/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 11/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd a poistného 11/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP13

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
5,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 12/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
3,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 12/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
15,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 12/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd a poistného 12/2021

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_ŽoP17

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
5,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príprava dizajnu pre webového klienta preferujúc Material Design, so zreteľom na komunikáciu PushToTalk a ovládanie rádia pripojeného pomocou sériovej linky

Faktúra 202209105

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zúčtovanie miezd a poistného 7/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 7/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 7/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 8/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
16,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 8/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Technický pracovník

Zúčtovanie miezd a poistného 9/2022

Vlastník dokladu
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Dodávateľ
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov IČO
Názov
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
IČO
36195332
Názov
Stardust Concepts s.r.o.
IČO
48201421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.