Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zlepšenie ekostbility lesov Javorníkov a Chřibů prostredníctvom realizácie starostlivosti o lesné spoločenstvá vrátenie zlepšením ich štruktúru, druhového zloženia - výsadby expertmi navrhnutých druhov drevín. Projekt zahŕňa vytvorenie spoločného expertného tímu, stretávanie spoločného expertného tímu, zber dát, spoločné expertné posudky, terénne merania v lesných porastoch, výsadbu drevín, opatrenia na predchádzanie zavlečenia, reguláciu a likvidáciu populácií inváznych druhov rastlín, ktoré sa budú týkať lesného hospodárstva a záverečnú konferenciu.

Projekt si kladie cieľ zabezpečiť biodiverzitu lesných ekosystémov prihraničných oblastiach a podporiť spoločné úsile o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov. Dané cezhraničné územia majú veľký potenciál v krajinnom prostredí. Rozsiahle plochy cezhraničných území možno označiť ako prírodne významná územia, a vzhľadom na to je teda celospoločenským záujmom a prioritným záujmom obyvateľov cezhraničného regiónu zabezpečiť efektívnu ochranu biodiverzity lesných ekosystémov. Spoločné aktivity budú podporovať spoločné úsilie o zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov.

Dopad realizácie projektu v prihraničnom regióne sa prejaví postupne zlepšujúcim sa ekosystémom príhraničných lesných spoločenstiev.

Viac
Subjekt
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Partneri
EPS aktivity, z.s.
Miesta realizácie
Moravany, Horná Mariková
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.04.2021
Celková suma
120,004 €
Vlastné zdroje
8,029 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Dodávateľ
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Dodávateľ
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Dodávateľ
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Dodávateľ
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Žiadaná suma
12,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.