Popis projektu

Obsah projektu je tvorený najmä priemyselným výskumom a vývojom v oblasti inovatívnych informačných a komunikačných technológii (IKT) pre priemyselné aplikácie – aplikácie priemyslu 4.0. Konkrétne sa jedná o analýzu, návrh, tvorbu a evaluáciu pokročilých elektronických modulov vhodných na a využitie na zber údajov zo senzorov a ich spracovanie. Parciálnou úlohou projektu je aj návrh nových systémov na vytvorenie (human machine interface – ), ktorý bude uspôsobený pre mobilné zariadenia ako sú tablety, smartfóny a pod.

Integráciou týchto pokročilých modulov do praxe sa očakáva zvýšenie ekonomickej i energetickej efektivity priemyselnej výroby za účelom posilnenia konkurencieschopnosti takýchto prevádzok.

Viac
Subjekt
T - Industry, s.r.o.
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.01.2023
Celková suma
280,118 €
Vlastné zdroje
89,213 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
94 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
28.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(02/2022 - 04/2022) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(05/2022 - 07/2022) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
4,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 15% z 12700,08 EUR

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(02/2020 - 04/2022) v ŽoP č.1

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(05/2020 - 07/2020) v ŽoP č.2

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(08/2022 - 10/2022) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(08/2020 - 10/2020) v ŽoP č.3

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(01/2021) v ŽoP č.4

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(11/2020 - 12/2020) v ŽoP č.4

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2020

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(02/2021 - 04/2021) v ŽoP č.5

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 04/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 03/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 02/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(05/2021 - 07/2021) v ŽoP č.6

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 07/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 06/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 05/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 08/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 09/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 10/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(08/2021 - 10/2021) v ŽoP č.7

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluvný výskum a vývoj moderného grafického interakčného rozhrania

Fakúra

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Zmluvný výskum a vývoj moderného grafického interakčného rozhrania

Fakúra

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 01/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2021

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(01/2022) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(11/2021 - 12/2021) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 11/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok na mzdy Q944 12/2022

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame náklady, paušalna sadzba k mzdám(11/2022 - 12/2022) v ŽoP

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podanie 1 národnej prihlášky úžitkového vzoru- výdavky na zabezpečenie služieb patentových zástupcov

Faktura č. 20222487

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Podanie 1 národnej prihlášky úžitkového vzoru- správne (úradné) poplatky

Faktura č. 20222488

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

T - Industry, s.r.o.

Suma celkom
94 €
Vrátená suma
94 €
Suma na vymáhanie
94 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
T - Industry, s.r.o.
IČO
36327204
Názov
INFOTECH, s.r.o.
IČO
35781718
Názov
PROTON, s.r.o.
IČO
36301868
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.