Popis projektu

Cieľom projektu Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Obecného úradu. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Obecného úradu.

Subjekt
Obec Komjatice
Miesta realizácie
Komjatice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.12.2020
Celková suma
340,582 €
Vlastné zdroje
17,029 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
28.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
28.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
779,6 (m2)
Cieľ
585,02 (m2)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,1262 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
195,6 (MWh/rok)
Cieľ
195,6 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
154473,8462 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
167349,0 (kWh/rok)
Cieľ
180186,16 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
34,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
30,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
174291,392 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce OÚ

Stavebné práce OÚ

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Mzdový výdavok - interný zamestnanec

Mzdový výdavok_interný zamestnanec

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
Obec Komjatice
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Komjatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov IČO
Názov
Obec Komjatice
IČO
00308994
Názov
MOSAP, a.s.
IČO
36521671
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.