Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP ĽZ  za rok 2017“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP ĽZ v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP ĽZ vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Vzdelávanie, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2017
Celková suma
167,178 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
39,947 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 4 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 2 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 1 - Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet kontrol na mieste
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí (Monitorovacie výbory, zasadnutia pracovných skupín, komisií a pod.)
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet žiadostí o platbu s dodržanou lehotou spracovania
Hodnota
51,0 (počet)
Cieľ
666,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet žiadostí o platbu s nedodržanou lehotou spracovania
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
178,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet dní školení, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
326,75 (počet)
Cieľ
171,8438 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet AK vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
87,5 (počet)
Cieľ
118,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet vyučovacích hodín vzdelávania, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
3341,0 (počet)
Cieľ
1374,75 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení diskutovaných na monitorovacom výbore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov RO/SORO zapojených do vzdelávacích aktivít
Hodnota
109,0 (počet)
Cieľ
81,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017 - MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OP ĽZ- VRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OPVaI- MRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,476 €
Schválené na preplatenie
4,476 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OP ĽZ - MRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017 - OPVaI-VRR

Zabezpečenie služieb pre Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ pre 130 osôb v Častej Papierničke od 19.01. 2017 do 20.01.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra- OPVaI-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra - OPVaI-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OPVaI-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́ - OPVaI-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra - OP ĽZ-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OP ĽZ-MRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

zabezpečenie privátneho filtra- OPĽZ-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Poštovné - Slovenská pošta- Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́- OP ĽZ-VRR

Privátny filter 3M pre LCD 23.6 ́

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609- OPVaI-MRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609- OPVaI-VRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609 -OP ĽZ- MRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609 - OP ĽZ-VRR

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 609

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť -OPVaI_MRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť- OPVaI_VRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť OP ĽZ-MRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť - OP ĽZ-VRR

Preprava autobusom dňa 19. a 20.1.2017 - Bratislava (hanulová 5/B) - Častá- Papiernička a späť

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017 - OP ĽZ- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- VRR

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017 - MRR

Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Prenájom priestorov na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- MRR

Prenájom priestorov na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Prenájom priestorov na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- VRR

Prenájom priestorov na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

zabezpečenie občerstvenia na podujatí Komisia pri MV OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie , dňa 31.03.2017 - VRR

Zabezpečenie občerstvenia na podujatí Komisia pri MV OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie , dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

zabezpečenie občerstvenia na podujatí Komisia pri MV OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie , dňa 31.03.2017 - MRR

Zabezpečenie občerstvenia na podujatí Komisia pri MV OP ĽZ pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie , dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ, dňa 26.10.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- VRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- MRR

Zabezpečenie simultánneho tlmočenia na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- VRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017- MRR

Zabezpečenie techniky a súvisiacich služieb na zasadnutie komisie pri MV pre OP ĽZ dňa 28.09.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Zabezepečenie tlmočenia na stretnutí zásatupcov EK a SK k preventívnym opatreniam a k Akčnému plánu OP ĽZ v Bruseli dňa 20.9.2017 - VRR

Zabezepečenie tlmočenia na stretnutí zásatupcov EK a SK k preventívnym opatreniam a k Akčnému plánu OP ĽZ v Bruseli dňa 20.9.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Zabezepečenie tlmočenia na stretnutí zásatupcov EK a SK k preventívnym opatreniam a k Akčnému plánu OP ĽZ v Bruseli dňa 20.9.2017 - MRR

Zabezepečenie tlmočenia na stretnutí zásatupcov EK a SK k preventívnym opatreniam a k Akčnému plánu OP ĽZ v Bruseli dňa 20.9.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Zabezpečenie techniky na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017 - MRR

Zabezpečenie techniky na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

Zabezpečenie techniky na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017 - VRR

Zabezpečenie techniky na podujatí „Komisia pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje“, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
3,434 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

sťahovanie, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za sťahovanie, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 2, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OP ĽZ -VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OPVaI - MRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,823 €
Schválené na preplatenie
2,823 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

školenia 1, rok 2017, OPVaI - VRR

súhrnný doklad za školenia, konferencie, účastnícke poplatky rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OPVaI – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,134 €
Schválené na preplatenie
3,134 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OPVaI – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci, rok 2017, OP ĽZ – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, zamestnanci,rok 2017, OP ĽZ – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
1,784 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OPVaI – MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OPVaI – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OP ĽZ - MRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

zahraničné pracovné cesty, vodiči, rok 2017, OP ĽZ – VRR

súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OPVaI - MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OP ĽZ-VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017, OPVaI - VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

tuzemské pracovné cesty, rok 2017- OP ĽZ- MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
10,000 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OP ĽZ- MRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,888 €
Schválené na preplatenie
16,888 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ OP ĽZ-VRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OPVaI-MRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,376 €
Schválené na preplatenie
110,376 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ- OPVaI-VRR

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre SŠFEÚ

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
6,709 €
Realizácia
29.12.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO
00399957
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36250643
Názov
Slovak Lines Express, a. s.
IČO
44667345
Názov
Catering Johny s.r.o.
IČO
50340778
Názov
AUVICO, spol. s r.o.
IČO
48000426
Názov
SVD go s. r. o.
IČO
44142510
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
Ing. Miroslav Vranský CoVrans
IČO
11892692
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
realshop.sk, s.r.o.
IČO
50262131
Názov
SOREA, spol. s r.o.
IČO
31339204
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.