Popis projektu

Navrhovaný projekt sa zameriava na rozšírenie počtu zamestnancov v spoločnosti OK 3 s.r.o. a to z radov uchádzačov o zamestnanie. Cieľom projektu je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ich podpory na trhu práce. Realizáciou projektu tak dôjde k zníženiu nezamestnanosti a zvýšeniu zamestnanosti v rámci Slovenskej republiky, a konkrétne regiónu Prešovského kraja a Košického kraja.
Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce. V rámci projektu bude zabezpečená podpora zamestnávania 2 uchádzačov o zamestnanie, z toho 1 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. Realizácia projektu je stanovená na 21 mesiacov, pričom prvý mesiac bude zameraný na vyhľadanie vhodného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na pracovnú pozíciu pomocného robotníka na stavbe. V priebehu realizácie projektu zabezpečené vyhľadanie a výber jedného uchádzača o zamestnanie, rovnako na pozíciu pomocného robotníka na stavbe, s nátupom najneskôr 03/2020. Firma plánuje zamestnať splu 2 osoby, z toho 1 osobu z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Podpora zamestnávania uchádzača o zamestnanie bude poskytovaná počas 12 mesiacov, podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača počas 18 mesiacov. Podporu uchádzačovi o zamestnanie bude zabezpečovať aj mentor, a to počas obdobia 6 mesiacov a tútor znevýhodnenému uchádzačovi, v rozsahu 25% pracovného úväzku.

Viac
Subjekt
OK 3 s.r.o.
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.04.2021
Celková suma
37,050 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,169 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZna trhu pr…
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
03.10.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2021
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2021
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky (10-12/2019)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Riadenie projektu (10-12/2019)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Lukáš Mičuda - Účastník projektu (11/2019)

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Michal Mičuda - Tútor (11/2019)

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Lukáš Mičuda - Účastník projektu (12/2019)

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Michal Mičuda - Tútor (12/2019)

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Ing. Zdenka Podvojská - Náborár (10/2019)

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Ing. Zdenka Podvojská (Odborný pracovník pre oblasť náboru a výberu osôb z CS )

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 02/2020

Rekapitulácia miezd 02/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Ing. Zdenka Podvojská (Odborný pracovník pre oblasť náboru a výberu osôb z CS )

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 03/2020

Rekapitulácia miezd 03/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Riadenie projektu (01-04/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky (01-04/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 04/2020

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Peter Novotný (Mentor)

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ)

Rekapitulácia miezd 04/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 01/2020

Rekapitulácia miezd 01/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Peter Novotný (Mentor) - 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 05/2020

Rekapitulácia miezd 05/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Riadenie projektu (05-06/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky (05-06/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Peter Novotný (Mentor) - 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 06/2020

Rekapitulácia miezd 06/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Riadenie projektu (07-08/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky (07-08/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Peter Novotný (Mentor) - 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 08/2020

Rekapitulácia miezd 08/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Peter Novotný (Mentor) - 07/2020

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 07/2020

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 07/2020

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 07/2020

Rekapitulácia miezd 07/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 10/2020

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 12/2020

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Zostávajúce oprávnené výdavky (09-12/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Riadenie projektu (09-12/2020)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Peter Novotný (zamestnanec - účastník projektu UoZ) - 11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 11/2020

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Peter Novotný(Mentor) - 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Roman Novotný (Tútor) - 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Peter Novotný (zamestnanec -účastník projektu UoZ)- 09/2020

Rekapitulácia miezd 09/2020

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Riadenie projektu ( 01-04/2021)

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 04/2021

Rekapitulácia miezd 04/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Peter Novotný (zamestnanec -účastník projektu UoZ)- 03/2021

Rekapitulácia miezd 03/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 092/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Peter Novotný (zamestnanec -účastník projektu UoZ)- 02/2021

Rekapitulácia miezd 02/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Lukáš Mičuda (zamestnanec - účastník projektu ZUoZ) - 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Peter Novotný (zamestnanec -účastník projektu UoZ)- 01/2021

Rekapitulácia miezd 01/2021

Vlastník dokladu
OK 3 s.r.o.
Dodávateľ
OK 3 s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.