Popis projektu

Predkladaný projekt v zmysle Operačného programu  Kvalita životného prostredia, výzvy číslo OPKZP-PO4-SC431-2017-19, je v celom rozsahu zameraný na

Hlavnou aktivitou projektu je .

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

  • zníženie spotreby energie verejných budov
  • zníženie environmentálneho zaťaženia
  • obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • rozvoj sociálnej, ekonomickej a kultúrnej sféry v obci
  • zlepšenie a rozšírenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
  • modernizácia obce
  • rozvoj turizmu v rekreačnej oblasti
Hlavným výstupom projektu bude Zníženie potreby energie prinesie úsporu finančných prostriedkov, ktoré budú prínosom pre obec.  Budova sa vplyvom realizácie projektu dostane v rámci celkovej energetickej spotreby do 

Viac
Subjekt
Obec Záriečie
Miesta realizácie
Záriečie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.02.2021
Celková suma
383,449 €
Vlastné zdroje
19,172 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
31.05.2021
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
20.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
33,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,07 (MW)
Cieľ
0,07 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,07 (MWt)
Cieľ
0,07 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
90,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1032,7 (m2)
Cieľ
1032,7 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,4261 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
39,6407 (MWh/rok)
Cieľ
39,6407 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
32214,5981 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
299122,6464 (kWh/rok)
Cieľ
299122,659 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
87473,113 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce v zmysle súpisu prác 01.06.2021-30.06.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Záriečie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Stavebné práce v zmysle súpisu prác 01.07.2021-31.08.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Záriečie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Stavebné práce v zmysle súpisu prác 01.09.2021-30.09.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Záriečie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Stavebné práce v zmysle súpisu prác 01.10.2021-31.10.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Záriečie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Stavebné práce v zmysle súpisu prác 01.11.2021-21.11.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Záriečie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov IČO
Názov
VW - stav, s. r. o.
IČO
46295305
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.