Popis projektu

Cieľom projektu "Podpora domácej opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni v Bratislave" je zvýšiť dostupnosť cenovo prístupnej opatrovateľskej služby pre obyvateľov všetkých mestských častí Bratislavy. 36 opatrovateliek bude poskytovať opatrovateľskú službu pre deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, odkázané na sociálnu službu od 01.01.2020 do 31.12.2021. 

Opatrovateľská služba bude poskytovaná v celom rozsahu podmienok kvality a iných súvisiacich platných právnych predpisov, budú vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečí ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie. Opatrovateľky absolvujú úvodný workshop, kde sa predstaví vízia a kultúra poskytovania opatrovateľskej služby v podobe konkrétnych zrozumiteľných inštrukcií, ilustrovaná na konkrétnych prípadoch z praxe. Pod supervíziou odborníka budú opatrovateľky 1x mesačne absolvovať stretnutia, kde si vymenia skúsenosti, pochvália sa s úspechmi a získajú pomoc pri riešení problémových situácií. 2x ročne sa uskutoční monitoring kvality opatrovateľskej služby.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2022
Celková suma
492,480 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Typ
Podpora rozvoja vyb…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.