Popis projektu

Obec Močenok ako zriaďovateľ základnej školy má ambíciu realizovať projekt ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku“ v časovom období od 09/2017 do 08/2018. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov školy, čím im dopomôže k rozvoju znalostí a zručnosti potrebných k lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Uskutočnením projektových aktivít sa zabezpečí zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávacieho procesu a zvýšenie absorpčnej schopnosti učiva žiakov školy. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavných aktivít:

  1. aktivita - Jazyková učebňa – prostredníctvom obstarania vybavenia pre 2 jazykové učebne sa zabezpečí kvalita a modernizácia vzdelávacieho procesu,
  2. aktivita – Technické úpravy - je zameraná na stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Miestom realizácie projektu je Základná škola so sídlom na ulici Školská 1699, 951 31 Močenok - druhý pavilón. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci školy a hlavným monitorovaným ukazovateľom je kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, ktorá predstavuje 398 žiakov. Ďalším merateľným ukazovateľom sú 2 modernizované jazykové učebne (pre anglický jazyk a nemecký jazyk) a 1 podporená základná škola. Výsledkom projektu bude modernizácia jednotlivých učební, na základe ktorej sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií žiakov školy v jazykovej oblasti a skvalitní vzdelávací proces. V celkovom dôsledku sa zatraktívni a podporí poskytovanie verejnej služby – predprimárneho vzdelávania, čo bude mať v dlhodobom horizonte priaznivý dopad aj na kvalitu života v obci.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2020
Celková suma
44,952 €
Vlastné zdroje
2,248 €
Vyčerpané z projektu
43,656 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
09.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
02.03.2020
Názov
Technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
09.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
03.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
31.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
398,0 (osoby)
Cieľ
398,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra EXTRACOM s.r.o. Cabaj - Čápor

Faktúra EXTRACOM s.r.o., Cabaj - Čápor

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktúra EXTRACOM s.r.o. Cabaj - Čápor

Faktúra EXTRACOM s.r.o., Cabaj - Čápor

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,660 €
Schválené na preplatenie
19,660 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra STAMI, sr.o. Nitra

Faktúra - STAMI s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktúra STAMI, sr.o. Nitra

Faktúra - STAMI s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,996 €
Schválené na preplatenie
21,996 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra eVector s.r.o., Bratislava

Faktúra eVector s.r.o., Bratislava

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktúra eVector s.r.o., Bratislava

Faktúra eVector s.r.o., Bratislava

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EXTRACOM s.r.o.
IČO
46258981
Názov
eVector, s.r.o.
IČO
36552011
Názov
STAMI, s.r.o.
IČO
36521001
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.