Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom investičných aktivít (stavebné úpravy a revitalizácia objektov NKP) a neinvestičnej aktivity (sochárske sympózium na území HCP + spoločný produkt /nové expozície zamerané na kultúry a umenia cezhraničného územia/) zatraktívniť a spropagovať kultúrne dedičstvo cezhraničného územia. VP projektom prispeje aj k obnove a modernizácii úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré vedú k NKP v rámci kraja (celkom 17,996 km ciest II. a III. triedy v 5 historických regiónov). Pre cieľové skupiny sa vytvorí atraktívne a vhodné prostredie pre trávenie voľného času. Akákoľvek investícia v oblasti CR, ktorý zvyšuje atraktivitu cezhraničných území, má za následok zvýšenie ich návštevnosti. Projektom dôjde aj k upevneniu obojstrannej spolupráce partnerov projektu (realizácia, kooperácia, participácia); projektom bude dodržaná aj povinná publicita a propagácia

Viac
Subjekt
Žilinský samosprávny kraj
Partneri
Moravskoslezský kraj
Miesta realizácie
Zuberec, Žilina, Bukovina, Liptovská Teplá, Pribylina, Nová Bystrica, Oščadnica, Bruntál, Osádka, Habovka, Vyšný Kubín, Malatiná, Svederník, Sklabiňa, Folkušová, Blatnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.10.2021
Celková suma
3,696,869 €
Vlastné zdroje
208,279 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
17,996 (km)
Cieľ
17,996 (km)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
23,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Investice

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
23,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investicie-kapitálový výdaj

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
8,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
340,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
3,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
3,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
8,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
340,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Investicie-kapitálový výdaj

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Investície-kapitálový výdaj

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
9,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
38,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
24,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
24,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Investície-běžné

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
38,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Investície-kapitálový výdaj

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
9,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
260,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
260,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok_ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
460,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
310,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
310,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,028,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,028,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
6,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
6,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Moravskoslezský kraj
Dodávateľ
Moravskoslezský kraj
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov IČO
Názov
Žilinský samosprávny kraj
IČO
37808427
Názov
Moravskoslezský kraj
IČO
70890692
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.