Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole, Jána Francisciho 11, Levoča obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biochémie

Cieľ 2. Zvyšovanie znalostí v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky

Cieľ 3. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne

Aktivita 1. Obstaranie prírodovednej učebne biochemickej v Základnej škole, Jána Francisciho 11, Levoča

Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky v Základnej škole, Jána Francisciho 11, Levoča

Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej učebne v Základnej škole, Jána Francisciho 11, Levoča

Žiaci (414) , pedagogickí zamestnanci (32 učiteľov), účastníci celoživotného vzdelávania, žiaci so ŠVVP (36)

Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča súpisné č.: 1675, parcela č. 2888/420.

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (414),  P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1)

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.05.2022
Celková suma
110,589 €
Vlastné zdroje
5,529 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne v Zákl…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne fyziky …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biochem…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
412,0 (osoby)
Cieľ
414,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Krycí list č. 531/2022, Faktúra č. 232000012/1, Kúpna zmluva č. 24291/1/2020, Dodatok č. 1, 2, 3, 4

Krycí list č. 531/2022, Faktúra č. 232000012/1, Kúpna zmluva č. 24291/1/2020, Dodatok č. 1, 2, 3, 4

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 531/2022, Faktúra č. 232000012/1, Kúpna zmluva č. 24291/1/2020, Dodatok č. 1, 2, 3, 4

Krycí list č. 531/2022, Faktúra č. 232000012/1, Kúpna zmluva č. 24291/1/2020, Dodatok č. 1, 2, 3, 4

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
12,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
10,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Krycí list č. 515/2022, Faktúra č. 2022000935, Kúpna zmluva č. 24291/2/2020, Dodatok č. 1, 2

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
9,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1 , Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1, Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
22,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1 , Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1, Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
31,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1 , Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1, Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1 , Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1, Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1 , Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Krycí list č. 530/2022, Faktúra č. 232000011/1, Kúpna zmluva č. 24291/3/2020, Dodatok č. 1, 2, 3

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
15,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.