Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014-2020

MAS HORNOHRAD

Popis projektu

Projekt Financovanie implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014-2020 rieši implementáciu stratégie CLLD prostredníctvom aktivít špecifického cieľ 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií a špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Predkladaný projekt má 5 hlavných aktivít:

1. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

2. Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

3. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

4. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

5. Komunitné sociálne služby

Hlavné aktivity projektu prispejú k efektívnemu naplneniu cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD, ktoré vedú k všestrannému rozvoju územia prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS a prostredníctvom implementácie stratégie CLLD.

Výsledkom realizácie projektu bude naplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni MAS. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora je 7. Zároveň bude podpora smerovať do podnikov, ktoré vyvíjajú nové produkty, čím prispievajú k procesu inovácií. Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové je 4, počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové je 1. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch bude o 13 pracovných miest. Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry vytvorených prostredníctvom podpory aktivít špecifického cieľa 5.1.2 je 25.

Viac
Subjekt
MAS HORNOHRAD
Miesta realizácie
Cinobaňa, Krná, Málinec, České Brezovo, Ozdín, Mládzovo, Hradište, Uhorské, Rovňany, Veľká Ves, Kalinovo, Breznička, Poltár
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2023
Celková suma
891,037 €
Vlastné zdroje
44,552 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Terénne a ambulantné služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.11.2023
Názov
Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sí…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.12.2023
Názov
Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.12.2023
Názov
Investície do cyklistických trás a súvi…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
12.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
7,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
13,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
4,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽOP/B2 - obec Uhorské

ŽOP č.4/B2/009 - Obec Uhorské

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Uhorské
Žiadaná suma
10,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ŽoP/B2 - obec Cinobaňa

Obec Cinobaňa

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Cinobaňa
Žiadaná suma
38,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

ŽoP/B2 - obec Mládzovo

ŽoP č. 6/B2/008 - Obec Mládzovo

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Mládzovo
Žiadaná suma
14,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

ŽoP/B2 - obec Málinec

ŽoP č. 7/B2/011 - Obec Málinec

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

ŽoP /B2 - obec Veľká Ves

ŽoP č. 1/B2/001 - obec Veľká Ves

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Veľká Ves
Žiadaná suma
14,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

ŽoP/B2 - obec České Brezovo

ŽoP č. 3/B2/001 - obec České Brezovo

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec České Brezovo
Žiadaná suma
16,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

ŽoP/B2 - obec Breznička

ŽoP č. 2/B2/001 - obec Breznička

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Breznička
Žiadaná suma
29,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

ŽoP č.15_B2_002_Obec Rovňany

ŽoP č.15_B2_002_Obec Rovňany

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Rovňany
Žiadaná suma
15,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

ŽoP č.17_C2_006_Obec Cinobaňa

ŽoP č.17_C2_006_Obec Cinobaňa

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Cinobaňa
Žiadaná suma
34,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

ŽoP č.18_B2_002_Obec Veľká Ves

ŽoP č.18_B2_002_Obec Veľká Ves

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Veľká Ves
Žiadaná suma
17,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

ŽoP_č.16_C2_006_mesto Poltár

ŽoP_č.16_C2_006_mesto Poltár

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
45,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

ŽoP č.19_B2_002_Obec Cinobaňa

ŽoP č.19_B2_002_Obec Cinobaňa

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Cinobaňa
Žiadaná suma
16,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

ŽoP č.20_A1_005_Greenmann s.r.o

ŽoP č.20_A1_005_Greenmann s.r.o

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

ŽoP č.21_C1_004_TILIA nezisková organizácia

ŽoP č.21_C1_004_TILIA nezisková organizácia

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
TILIA nezisková organizácia
Žiadaná suma
39,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ŽoP č. 11_B2_002_Obec Hradište

ŽoP č. 11_B2_002_Obec Hradište

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Hradište
Žiadaná suma
11,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

ŽoP č. 12_B2_002_Mesto Poltár

ŽoP č. 12_B2_002_Mesto Poltár

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
69,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

ŽoP č. 14_C1_004_Obec Cinobaňa

ŽoP č. 14_C1_004_Obec Cinobaňa

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Cinobaňa
Žiadaná suma
105,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

ŽoP č. 13_A1_005_RUSCONA

ŽoP č. 13_A1_005_RUSCONA

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

ŽoP č. 9_B2_002_Obec Uhorské

ŽoP č. 9_B2_002_Obec Uhorské

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Uhorské
Žiadaná suma
14,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

ŽoP č.8_C2_006_Obec Uhorské

ŽoP č. 8_C2_006_Obec Uhorské

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Uhorské
Žiadaná suma
22,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

ŽoP č. 10_B2_002_Obec Krná

ŽoP č. 10_B2_002_Obec Krná

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
Obec Krná
Žiadaná suma
14,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov IČO
Názov
Obec Cinobaňa
IČO
00316008
Názov
Mesto Poltár
IČO
00316342
Názov
Obec Málinec
IČO
00316211
Názov
TILIA nezisková organizácia
IČO
31908799
Názov
Obec Uhorské
IČO
00316504
Názov
Obec Veľká Ves
IČO
00316521
Názov
Obec Breznička
IČO
00315991
Názov
Obec České Brezovo
IČO
00316032
Názov
Obec Mládzovo
IČO
00316237
Názov
Obec Málinec
IČO
00316211
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.