Popis projektu

Administratívna budova Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca sa nachádza v areály ÚVTOS Košice-Šaca, Budovateľská 1, 040 15  Košice-Šaca.

Cieľom projektu "Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca" je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca, ktoré má zabezpečiť energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie).

Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v uvedenej budove zlepšením tepelnej ochrany budovy vrátane jej zateplenia, zmenami v technických systémoch osvetlenia, vykurovania a vetrania budovy. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora spotreby energií verejnej budovy a zároveň predĺženie technickej životnosti budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2021
Celková suma
1,745,379 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
541,009 €
Nezrovnalosti
1,163 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
16.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
11.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
24.08.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
46,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2574 (MW)
Cieľ
0,2242 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2574 (MWt)
Cieľ
0,2242 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
282,24 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,653 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
7750,07 (m2)
Cieľ
7763,7 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
323,7411 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1228,2173 (MWh/rok)
Cieľ
1098,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
774258,8893 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1656501,52 (kWh/rok)
Cieľ
1370293,05 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1141137,763 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Faktúra Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Faktúra Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,337 €
Schválené na preplatenie
3,337 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,672 €
Schválené na preplatenie
537,672 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Faktúra č. 010200155

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Faktúra č. 010200155

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 010200187

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Faktúra č. 010200187

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Fakúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Fakúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra autorský dohľad

Odborný autorský dohľad

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra energetický audit

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2017
Názov

Odvody - výsluhový príspevok prísl.

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 08/2019-01/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Faktúra - Výroba reklamnej stálej tabule

Fakúra - Výroba reklamnej stálej tabule

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Faktúra - Výroba dočasného veľkoplošného pútača

Faktúra - Výroba dočasného veľkoplošného pútača

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie prísl.

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Príspevok na bývanie

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Ostatné príplatky

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odvody - výsluhový príspevok prísl.

Súhrnný účtovný doklad 02/2021-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Suma celkom
1,047 €
Vrátená suma
1,047 €
Suma na vymáhanie
1,047 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
116 €
Vrátená suma
116 €
Suma na vymáhanie
116 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738395
Názov
KE Inžiniering, s.r.o.
IČO
44120559
Názov
Ing. Pavel Novotný - ENPROJEKT
IČO
14373700
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
KPK Print s.r.o.
IČO
44432291
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738395
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.