Popis projektu

Obec Slanec je v oblasti zdravotnej starostlivosti spádovým územím pre  cca 15,5 tis. obyvateľov obce Slanec a priľahlých obcí. . Cieľ projektu bude dosiahnutý , ktorého súčasné dispozičné možnosti sú značne obmedzené a poddimenzované. Úspešnou realizáciou projektu dosiahneme . Projekt je v súlade s IROP, s RIÚS pre Košický kraj ako aj s Prioritami zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia spádovej oblasti využívajúci služby zdravotnej starostlivosti v obci Slanec, na území ktorej bude projekt realizovaný.

Projektom budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

P0103  Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (t ekviv. CO2) = 17,819

P0374  Počet renovovaných verejných budov (počet) = 1

P0519  Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (počet) = 1

P0578  Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS (počet) = 10

P0614  Podlahová plocha renovovaných verejných budov (m2) = 638,02

P0700  Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (kWh/rok) =  83 400

Viac
Subjekt
Obec Slanec
Miesta realizácie
Slanec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.06.2022
Celková suma
653,766 €
Vlastné zdroje
32,688 €
Vyčerpané z projektu
19,050 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti obj…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
15.04.2021
Názov
Vybudovanie bezbariérového prístupu CIZS
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
15.04.2021
Názov
IKT infraštruktúra CIZS
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
15.04.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie CIZS
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
26.05.2022
Názov
Rekonštrukcia objektu CIZS
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
15.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
26.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
638,02 (m2)
Cieľ
638,02 (m2)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
119947,76 (kWh/rok)
Cieľ
121861,82 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,54 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,49 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prístrojové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístrojové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

energetický audit

Faktúra - eneregtický audit CIZS

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia CIZS

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,130 €
Schválené na preplatenie
12,130 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

architektonická štúdia

Faktúra - architektonická štúdia CIZS

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
5,600 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

stavebné práce - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

stavebné práce - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

stavebné práce - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - vybudovanie štruktúrovanej siete s ústredňou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - vybudovanie štruktúrovanej siete s ústredňou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" - vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - vybudovanie bezbariérového prístupu CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor - vybudovanie bezbariérového prístupu CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť - vybudovanie bezbariérového prístupu CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť - vybudovanie bezbariérového prístupu CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - stavebná časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - Vybudovanie štrukturovanej siete s ústredňou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS (A, C, 11.0, 11.7, E)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS (A, C, 11.0, 11.7, E)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

práce na stavbe Rekonštrukcia objektu CIZS - Vybudovanie štrukturovanej siete s ústredňou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekt H

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekt H

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - rezerva

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekty A, C, 11.0 - 11.6

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekt H

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

"Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - rezerva

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekt H

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu CIZS" v obci Slanec - objekty A, C, 11.0 - 11.6

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Nábytkové vybavenie CIZS Slanec

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytkové vybavenie CIZS Slanec

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

IKT a elektro vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
11,304 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
REALINVEST, spol. s.r.o. Trebišov
IČO
36171298
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Ing. Beáta Zuštiaková
IČO
34378936
Názov
TwinStav, s.r.o.
IČO
36683027
Názov
WEGA - MS spol. s r.o.
IČO
30998328
Názov
MEDIMA-SK s.r.o.
IČO
36198455
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.