Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Detva

Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštruovať a modernizovať Polikliniku Detva za účelom zriadenia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Obsahom projektu je rekonštrukcia interiérov budovy Polikliniky tak, aby spĺňala nároky na tento typ budovy z priestorovej, technickej a estetickej stránky a aby spĺňala podmienky legislatívy. Vytvoria sa priestory pre zriadenie dvoch nových ambulancií s príslušenstvom, zrekonštruuje sa doteraz nevyužívané RTG pracovisko. Vybudujú a upravia sa prvky bezbariérovosti tak, aby boli výstupy projektu 100% prístupné pre osoby s pohybovým znevýhodnením. Zrealizujú sa opatrenia na zníženie energetickej spotreby tak, aby boli dosiahnuté úspory pri zachovaní ekonomickej efektívnosti nákladov. Budova v súčasnom stave spĺňa energetickú triedu hospodárnosti budovy „A1“, cieľom je znížiť spotrebu primárnej energie o 9%. Zároveň sa zakúpi materiálno-technické vybavenie a zdravotnícka technika podľa identifikovaných potrieb.

Realizovaním projektu sa rozšíri počet poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti a to na jednom kontaktnom mieste, zároveň sa rozšíri portfólio poskytovaných služieb o RTG diagnostiku. Zlepší sa tak dostupnosť k službám zdravotnej starostlivosti. Dostupnosť služieb zdravotnej starostlivosti sa zlepší aj pre hendikepované osoby. Zlepší sa aj manažment pacienta, ktorý nemusí byť odosielaný na iné kontaktné miesta. Dopadom projektu môže byť aj lepšia diagnostika a lepšie liečebné postupy (s využitím možnosti konzultácií). Poskytovanie zdravotnej starostlivosti viacerými lekármi na jednom mieste má aj ekonomické výhody – deľba fixných nákladov. K udržateľnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v CIZS prispieva aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v rekonštruovaných a moderných priestoroch, čo zlepší spokojnosť pacientov aj lekárskeho a zdravotného personálu. Výsledky projektu budú užívať najmä obyvatelia mesta a okresu Detva.

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.07.2021
Celková suma
799,631 €
Vlastné zdroje
39,982 €
Vyčerpané z projektu
10,200 €
Nezrovnalosti
1,760 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie zdravotníckej techniky, za…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
18.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
18.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Vybudovanie prvkov bezbariérovosti
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Pol…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
37230,84 (kWh/rok)
Cieľ
29929,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1493,0 (m2)
Cieľ
1493,0 (m2)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 18VF24

Faktúra č. 18VF24

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Faktúra č. 18VF43

Faktúra č. 18VF43

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,700 €
Schválené na preplatenie
8,700 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
84,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
84,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
121,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
121,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvukový prístroj

Fakttúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvukový prístroj

Fakttúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Stavebné práce - bezbariérovosť

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
41,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
218,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - bezbariérovosť

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
41,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
218,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
22,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
23,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
29,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
29,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Multifunkčný digitálny RTG prístroj s prenosným detektorom a vertikálnym stojanom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

DPH

Daňové priznanie k DPH

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
16,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Energetické hodnotenie budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

PACS

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Stomatologický RTG s cephalo ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

PC zostava vrátane programového vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

DPH

Daňové priznanie k DPH

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
18,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Detva

Suma celkom
1,760 €
Vrátená suma
121 €
Suma na vymáhanie
121 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
DOMEC s.r.o.
IČO
45396523
Názov
Ján Mesík - MEEN, s.r.o.
IČO
50578651
Názov
Ving s. r. o.
IČO
51093073
Názov
ELMED, s.r.o.
IČO
47043024
Názov
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
IČO
53231414
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.