Popis projektu

Hlavným cieľom projektu, realizovanom v období od marca 2020 do februára 2022 na na parcelách č. reg. „C“ p.č. 682/60, 682/62, 695/2, 695/3, 695/18, reg. „E“ p. č. 689/1, 695/1, 695/3 v obci Veľké Ripňany, je zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, spolu s čiastkovými cieľmi ako zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov regiónu; zefektívnenie manažmentu pacienta na ambulantnej úrovni; zníženie počtu chronických ochorení
obyvateľov spádovej oblasti diagnostikovaných v rannom štádiu; posilnenie významu poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k zdravotným službám pre všetkých obyvateľov spádovej oblasti bez ohľadu na ich obmedzenú schopnosť pohybu; včasné identifikovanie hrozieb sociálneho vylúčenia a pomoc v podobe komunitných sociálnych služieb, koncentrovaných v objekte CIZS. Služby objektu CIZS sú určené všetkým obyvateľom žijúcim a pôsobiacim v spádovom území obce, definovanom Prílohou výzvy - Zoznam spádových oblastí.

- výstavba objektu CIZS,
- obstaranie materiálno technického vybavenia objektu CIZS,
- obstaranie zdravotníckej techniky,
- obstaranie IKT techniky,
- obstaranie rezervačného systému CIZS.

P0228 Počet nových verejných budov: 1
P0519 Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti: 1
P0578 Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS: 12
P0613 Podlahová plocha nových verejných budov: 522,10 m2
D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím: 6 (tento merateľný ukazovateľ sa síce nenachádza v prílohe V 07 ŽoNFP - Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni, napriek tomu ho uvádzame z dôvodu zabezpečenia súladu ŽoNFP s PZ)
D0260 Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu: 100%

Viac
Subjekt
Obec Veľké Ripňany
Miesta realizácie
Veľké Ripňany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.01.2022
Celková suma
805,240 €
Vlastné zdroje
40,262 €
Vyčerpané z projektu
26,982 €
Nezrovnalosti
5,714 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rezervačný systém CIZS
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
25.05.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Obstaranie IKT techniky
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
19.02.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Obstaranie zdravotníckej techniky
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
08.01.2022
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Obstaranie materiálno- technického vyba…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
20.10.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Výstavba objektu CIZS
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
12.10.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
22.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
522,1 (m2)
Cieľ
522,1 (m2)
Naposledy aktualizované
23.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 09/2021

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09/2021

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Zdravotnícka technika

Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Zdravotnícka technika

Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotnícka technika

Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Zdravotnícka technika

Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia

Vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,520 €
Schválené na preplatenie
17,520 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Vypracovanie PD pre vydanie územného rozhodnutia stavby

Vypracovanie PD pre vydanie územného rozhodnutia stavby

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,462 €
Schválené na preplatenie
9,462 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Stavené práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
69,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavené práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
69,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
35,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
35,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
84,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
84,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
104,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
108,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
104,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
70,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
70,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
67,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
67,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
64,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
64,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
84,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
84,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

IKT - MTV

IKT - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

IKT - softvér

IKT - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Rezervačný systém - softvér

Rezervačný systém - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Rezervačný systém - MTV

Rezervačný systém - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Rezervačný systém - MTV

Rezervačný systém - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervačný systém - softvér

Rezervačný systém - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MTV - CIZS

MTV - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

MTV - CIZS

MTV - CIZS

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
14,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
14,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Veľké Ripňany
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
17,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Veľké Ripňany

Suma celkom
5,714 €
Vrátená suma
5,714 €
Suma na vymáhanie
5,714 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
IČO
45558388
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
"MEDIPROJEKT", spol s r. o.
IČO
30998441
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
Ing.Ľudovít Kopcsányi - LK.TRADE
IČO
34283366
Názov
MEDCORP SLOVAKIA s.r.o.
IČO
44727097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.