Popis projektu

Cieľom projektu je využitie kultúrno  - historických pamiatok v správe samospráv na účely cezhraničného ruchu, zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu. Aktivitou realizovanou ako povinná  je typ aktivity C) Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov zlepšujúcich prepojenie kultúrnych a prírodne významných lokalít. V aspekte projektu sa jedná o vybudovanie turisticko - náučného chodníka v lokalite kaštiela rodiny Esterházy v obci Tomášikovo a vili významnej obchodníckej rodiny Low - Beer vo Svitávkách. Cieľovou skupinou projektu sú jednak obyvateľia regiónu ako aj návštevníci prihraničného regionu.  Predmetom projektu je funčné a citlivé využitie kultúrno – historického dedičstva v prihraničí.

Viac
Subjekt
Obec Tomášikovo
Partneri
Městys Svitávka
Miesta realizácie
Svitávka, Tomášikovo
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2020
Celková suma
350,177 €
Vlastné zdroje
27,182 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
1,92 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.