Popis projektu


Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP VaI  za rok 2019“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP VaI v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP VaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
291,436 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
26,218 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 8 Zabezpečenie posudkov v BSK…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 7 Zabezpečenie posudkov mimo …
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2020
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
12.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OP ĽZ-MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI - VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI -VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OPVaI -VRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free AR9600 ULTRA 3,5kW + montáž a doprava- OPVaI - MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI _MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
1,689 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Samsung Wind-Free OPTIMUM 5kW + montáž a doprava- OPVaI - MRR

Dodanie klimatizácie vrátane montáže a dopravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OP ĽZ-VRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OP ĽZ-MRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
1,982 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OPVaI- VRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky-LCd monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním- OPVaI-MRR

IKT III. -dodávka výpočtovej techniky- monitor, notebook, fotoaparát, diktafón, + služby súvisiace s dodaním

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,158 €
Schválené na preplatenie
12,158 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPĽZ-VRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OP ĽZ-MRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPVaI - VRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom- OPVaI- MRR

IKT III.- dodávka výpočtovej techniky- kopírky s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,674 €
Schválené na preplatenie
7,674 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za tuzemské pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- konferencia VO-rôzna DPH- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- konferencia VO- rôzna DPH- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- rôzna DPH- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPĽZ_VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- neplatca DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- rôzna DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019- platca DPH-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019- OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín- OPVaI_VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín- OPVaI_MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín-OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht-OPĽZ-VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019 - Maastricht- OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019, Berlín-OPĽZ-MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na QMM OP VaI 1.10.2019- VRR

Zabezpečenie tlmočenia na QMM OP VaI 1.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Zabezpečenie tlmočenia na QMM OP VaI 1.10.2019- MRR

Zabezpečenie tlmočenia na QMM OP VaI 1.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

simultánne tlmočenie na MV OPVaI dňa 26.6.2019- VRR

simultánne tlmočenie na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

simultánne tlmočenie na MV OPVaI dňa 26.6.2019- MRR

simultánne tlmočenie na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Zabezpečenie techniky na MV OPVaI dňa 26.6.2019- VRR

Zabezpečenie techniky na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

Zabezpečenie techniky na MV OPVaI dňa 26.6.2019- MRR

Zabezpečenie techniky na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

simultánne tlmočenie na MV OP VaI dňa 29.4.2019- VRR

simultánne tlmočenie na MV OP VaI dňa 29.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

simultánne tlmočenie na MV OP VaI dňa 29.4.2019- MRR

simultánne tlmočenie na MV OP VaI dňa 29.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Simultánne tlmočenie na QMM OPVaI dňa 15.3.2019- VRR

Simultánne tlmočenie na QMM OPVaI dňa 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Simultánne tlmočenie na QMM OPVaI dňa 15.3.2019- MRR

Simultánne tlmočenie na QMM OPVaI dňa 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPVaI- VRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPVaI- MRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019-OPĽZ-VRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019- OPĽZ-MRR

Výjazdové rokovanie SŠF EÚ“ v dňoch 12.-13.12.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 29.10.2019- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 29.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 29.10.2019- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 29.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na QMM OPVaI dňa 1.10.2019- VRR

Zabezpečenie občerstvenia na QMM OPVaI dňa 1.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na QMM OPVaI dňa 1.10.2019 - MRR

Zabezpečenie občerstvenia na QMM OPVaI dňa 1.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb MV OPVaI dňa 15.10.2019- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb MV OPVaI dňa 15.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb MV OPVaI dňa 15.10.2019- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb MV OPVaI dňa 15.10.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Prenájom priestorov na MV OPVaI dňa 26.6.2019-VRR

Prenájom priestorov na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Prenájom priestorov na MV OPVaI dňa 26.6.2019- MRR

Prenájom priestorov na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 26.6.2019- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 26.6.2019- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI dňa 26.6.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI , dňa 29.4.2019- VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI , dňa 29.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI , dňa 29.4.2019- MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na MV OPVaI , dňa 29.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na QMM OPVaI, dňa 15.3.2019- OPVaI_VRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na QMM OPVaI, dňa 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

Zabezpečenie konferenčných služieb na QMM OPVaI, dňa 15.3.2019- OPVaI-MRR

Zabezpečenie konferenčných služieb na QMM OPVaI, dňa 15.3.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPVaI_VRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPVaI_MRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

bezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019-OPĽZ-VRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

bezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019- OPĽZ-MRR

Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb na pracovnom rokovaní zamestnancov SŠFEÚ dňa 17.4.2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPVaI-VRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPVaI-MRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPĽZ-MRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Čistenie kávovarov-6 ks- OPĽZ-VRR

Čistenie kávovarov-6 ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy- OPVaI-MRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy- OPVaI - VRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy-OPĽZ-MRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy-OPĽZ-VRR

Preprava autobusom na Výjazdové rokovanie Častá a späť - 2 autobusy

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
T SERVICE,s.r.o.
IČO
35935847
Názov
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
46088369
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
SOREA, spol. s r.o.
IČO
31339204
Názov
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
IČO
31338551
Názov
Martin Gall - MG COMP
IČO
41751477
Názov
RAUT s. r. o.
IČO
47370076
Názov
KOCUR, s.r.o.
IČO
50099728
Názov
alab solutions s. r. o.
IČO
48081779
Názov
VIDEX s.r.o.
IČO
46963146
Názov
A.B.I.E.S. s.r.o.
IČO
35828501
Názov
Pavol Hideghéty
IČO
41982606
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.