Popis projektu

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom predkladaného projektu vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj "CIZS") v obci Oravská Lesná. 

Predkladaný projekt je navrhovaný v spádovej oblasti Zákamenné, ktorá je definovaná obcami: Krušetnica, Lomná, Novoť, Oravská Lesná, Zákamenné.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do jestvujúceho stavebného objektu zdravotného strediska v obci Oravská Lesná a obstaraním špecializovanej zdravotníckej techniky a príslušného vybavenia dosiahne spádová oblasť zvýšenie komplexnosti, kvality a efektívnosti poskytovanej primárnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a to najmä v tej časti spádovej oblasti, ktorá susedí s Kysuckou vrchovinou a štátnou hranicou.

Výsledkom bude vyšší počet lekárov primárneho kontaktu na jednom kontaktnom mieste a zlepší sa manažment pacienta poskytovaním kvalitnejšieho servisu pre klientov CIZS a vytvoria sa podmienky pre realizáciu aktivít na prevenciu chronických ochorení.

Cieľ projektu bude dosiahnutý 6 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska
  • Hlavná aktivita 2: Materiálno-technické vybavenie CIZS
  • Hlavná aktivita 3: Zdravotnícka technika pre CIZS
  • Hlavná aktivita 4: IKT infraštruktúra pre CIZS
  • Hlavná aktivita 5: Budovanie bezbariérových prístupov
  • Hlavná aktivita 6: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.02.2022
Celková suma
816,433 €
Vlastné zdroje
40,822 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
20.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
20.08.2019
Názov
Budovanie bezbariérových prístupov
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
17.06.2021
Názov
IKT infraštruktúra pre CIZS
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
06.09.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
03.12.2021
Názov
Zdravotnícka technika pre CIZS
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
17.12.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
15.02.2022
Názov
Materiálno-technické vybavenie CIZS
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
17.12.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
15.02.2022
Názov
Modernizácia a rekonštrukcia existujúce…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
23.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
17.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
20.08.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
15.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,3375 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,445 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
826,27 (m2)
Cieľ
826,27 (m2)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
73513,2419 (kWh/rok)
Cieľ
37999,31 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Budovanie bezbariérových prístupov - Bezbariérové opatrenie - výťah

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Budovanie bezbariérových prístupov - Bezbariérové opatrenie - výťah

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

IKT infraštruktúra pre CIZS - IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

IKT infraštruktúra pre CIZS - KIOSK a hardvérové vybavenie pre objednávanie a manažment pacientov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska - Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

Materiálno-technické vybavenie CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Zdravotnícka technika pre CIZS

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Oravská Lesná

Suma celkom
5,764 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt
-
Suma celkom
817,764 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
799,229 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
Rstudio s.r.o.
IČO
36283371
Názov
Qspot s. r. o.
IČO
52326195
Názov
Ing. arch. Pavol Visczor
IČO
14229421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.