Popis projektu

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v meste Sečovce do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života mesta a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.
Špecifické ciele:
• Zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
• Aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života mesta
• Vytvoriť priestor pre zbližovanie majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva
• Zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov
Hlavnou aktivitou projektu je novostavba komunitného centra v meste Sečovce. Po ukončení stavby bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce.
Miestom realizácie projektu je mesto Sečovce. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v meste s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých.
Zriadenie KC umožní zapojiť 2129 príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
P0232 – Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry - 1
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 2

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.09.2019
Celková suma
288,239 €
Vlastné zdroje
14,412 €
Vyčerpané z projektu
274,244 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
07.03.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
01.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
11.05.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
01.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
10,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
21.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
21.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Rob - Jo

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,792 €
Schválené na preplatenie
116,792 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce na KC

Faktúra Rob Jo

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,001 €
Schválené na preplatenie
75,001 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Faktúra Rob - Jo

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,450 €
Schválené na preplatenie
82,450 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Faktúra Rob - Jo

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,450 €
Schválené na preplatenie
82,450 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie a implementáciu projektu

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Ing. Marek Kollár

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Marianna Dvorjaková

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Marianna Dvorjaková

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2018
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Ing. Marek Kollár

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2018
Názov IČO
Názov
ROB-JO s.r.o.
IČO
50161237
Názov
Ing. Marek Kollár
IČO
46957103
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Názov
Marianna Dvorjaková
IČO
50953541
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.