Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Pusté Úľany a to formou dodatočného zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmenou vonkajších výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania, umelého osvetlenia a zmenou spôsobu vetrania. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie až na úroveň 37,29     
kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 88,27%.


- Zateplenie obvodového plášťa a strechy

- Výmena vonkajších výpní otvorov


- výmena osvetľovacích telies

- zmena systému vetrania a výroby teplej vody

- rekonštrukcia vykurovania

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.03.2021
Celková suma
356,472 €
Vlastné zdroje
17,824 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
567 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
13.09.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
10.05.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
380,4 (m2)
Cieľ
392,74 (m2)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,9144 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
165379,0722 (kWh/rok)
Cieľ
167725,0508 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
53730,0281 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,014 (MW)
Cieľ
0,009 (MW)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,014 (MWt)
Cieľ
0,009 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
11,61 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,0964 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,5287 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
53,4453 (MWh/rok)
Cieľ
53,4453 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
47533,9707 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Pusté Úľany

Suma celkom
567 €
Vrátená suma
567 €
Suma na vymáhanie
567 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Rafix s.r.o.
IČO
44504501
Názov
SunFit s.r.o.
IČO
51119056
Názov
Office 21, s.r.o.
IČO
45696071
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.