Popis projektu

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom projektu vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj "CIZS") v meste Tvrdošín. 

Spádová oblasť Tvrdošín je definovaná obcami: Tvrdošín, Nižná a Štefanov nad Oravou.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do jestvujúceho stavebného objektu zdravotného strediska v meste Tvrdošín a obstaraním špecializovanej zdravotníckej techniky a príslušného vybavenia dosiahne spádová oblasť zvýšenie komplexnosti, kvality a efektívnosti poskytovanej primárnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Výsledkom bude vyšší počet lekárov primárneho kontaktu na jednom kontaktnom mieste a zlepší sa manažment pacienta poskytovaním kvalitnejšieho servisu pre klientov CIZS a vytvoria sa podmienky pre realizáciu aktivít na prevenciu chronických ochorení.

Cieľ projektu bude dosiahnutý 6 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska
  • Hlavná aktivita 2: Materiálno-technické vybavenie CIZS
  • Hlavná aktivita 3: Zdravotnícka technika pre CIZS
  • Hlavná aktivita 4: IKT infraštruktúra pre CIZS
  • Hlavná aktivita 5: Budovanie bezbariérových prístupov, 

  • Hlavná aktivita 6: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Uvedenými aktivitami sa dosiahne priamy príspevok k napĺňaniu špecifického cieľa č. 2.1.2 IROP, ktorým je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Viac
Subjekt
Mesto Tvrdošín
Miesta realizácie
Tvrdošín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.09.2021
Celková suma
789,715 €
Vlastné zdroje
39,486 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Budovanie bezbariérových prístupov
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Zdravotnícka technika pre CIZS
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
IKT infraštruktúra pre CIZS
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie CIZS
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Modernizácia a rekonštrukcia existujúce…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
962,84 (m2)
Cieľ
962,84 (m2)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,773 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,773 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
67570,24 (kWh/rok)
Cieľ
67570,24 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fa 2010067

Rekonštrukcia a modernizácia ZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa 2010067

Rekonštrukcia a modernizácia ZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

FA 2010047

Rekonštrukcia a modernizácia ZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2010047

Rekonštrukcia a modernizácia ZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia CIZS Tvrdošín

Rekonštrukcia a modernizácia CIZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia CIZS Tvrdošín

Modernizácia a rekonštrukcia CIZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia ZS

Rekonštrukcia a modernizácia ZS

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia ZS

Rekonštrukcia a modernizácia ZS

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia ZS

CIZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia ZS

CIZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

osobný výťah

CIZS Tvrdošín-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska

CIZS Tvrdošín-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho zdravotného strediska

CIZS Tvrdošín-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

osobný výťah

CIZS Tvrdošín-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Zdravotnícka technika pre CIZS

CIZS Tvrdošín

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT Infraštruktúra CIZS

IKT infraštruktúra pre CIZS

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

IKT Infraštruktúra CIZS

IKT infraštruktúra pre CIZS

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektové energetické posúdenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

FA 121080985

CIZS Materiálno technické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

FA 121080985

CIZS Materiálno technické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 121080984

CIZS Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

FA 121080984

CIZS Zdravotnícka technika

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CIZS -MTV

CIZS -mtv

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

CIZS -MTV

CIZS -mtv

Vlastník dokladu
Mesto Tvrdošín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Názov
Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA-URBANIZMUS
IČO
10851291
Názov
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO
36373249
Názov
Askin & Co., spol. s r.o.
IČO
17323100
Názov
AMIREX, a.s.
IČO
36522295
Názov
Medingo s.r.o.
IČO
50771345
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.