Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničných regiónoch Myjavska a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 km. Úsek na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková dĺžka úseku je 4,432 km. Úsek na českej strane začína od križovatky I/71 a končí na žačiatku obce Kuželov. Komunikácia priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepší dostupnosť územia k prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýši atraktívnosť územia pre návštevníkom a obyvateľov regiónu.  

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Miesta realizácie
Kuželov, Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2020
Celková suma
3,495,955 €
Vlastné zdroje
235,963 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
7,385 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.