Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničných regiónoch Myjavska a Horňácka prostredníctvom rekonštrukcie ciest. Ide o rekonštrukciu cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom-hranica ČR v úseku 4,768-9,200 km a rekonštrukciu cesty III/49918 I/71-Kuželov v dĺžke 2,953 km. Úsek na slovenskej strane začína pred križovatkou s cestou III/1189 a končí pred intravilánom mesta Myjava. Celková dĺžka úseku je 4,432 km. Úsek na českej strane začína od križovatky I/71 a končí na žačiatku obce Kuželov. Komunikácia priamo vedie ku Kuželovskému mlynu. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepší dostupnosť územia k prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýši atraktívnosť územia pre návštevníkom a obyvateľov regiónu.  

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Miesta realizácie
Kuželov, Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2021
Celková suma
3,495,955 €
Vlastné zdroje
235,963 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
7,385 (km)
Cieľ
7,385 (km)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Investície

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,059,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,059,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.