Popis projektu

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce Obce Horné Srnie a Obce Ústí. Cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkom v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás a lávok v obci Horné Srnie a v obci Ústí. Vďaka projektu bude vybudovaných v obci Horné Srnie 1,42 km a v obci Ústí 1,053 km  nových cyklotrás (vrátane lávok). Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci regiónov. 

Viac
Subjekt
Obec Horné Srnie
Partneri
Obec Ústí
Miesta realizácie
Ústí, Horné Srnie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.05.2021
Celková suma
1,663,688 €
Vlastné zdroje
131,697 €
Vyčerpané z projektu
18,000 €
Nezrovnalosti
47,010 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
2,4649 (km)
Cieľ
2,4649 (km)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
387,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
4,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
385,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
4,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
6,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
49,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
6,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
26,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
4,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
2,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
217,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
70,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
4,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
5,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
7,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
445,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
309,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
309,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
3,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizační hárok - ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Obec Ústí
Dodávateľ
Obec Ústí
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
304,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
304,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Ústí

Suma celkom
7,052 €
Vrátená suma
7,052 €
Suma na vymáhanie
7,052 €
Typ
Nepredĺženie lehôt …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Ústí

Suma celkom
39,959 €
Vrátená suma
39,959 €
Suma na vymáhanie
39,959 €
Typ
Nepredĺženie lehôt …
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Horné Srnie
IČO
00311588
Názov
Obec Ústí
IČO
00851825
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.