Popis projektu

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce Obce Horné Srnie a Obce Ústí. Cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkom v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás a lávok v obci Horné Srnie a v obci Ústí. Vďaka projektu bude vybudovaných v obci Horné Srnie 1,42 km a v obci Ústí 1,053 km  nových cyklotrás (vrátane lávok). Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci regiónov. 

Viac
Subjekt
Obec Horné Srnie
Partneri
Obec Ústí
Miesta realizácie
Ústí, Horné Srnie
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2020
Celková suma
1,663,688 €
Vlastné zdroje
131,697 €
Vyčerpané z projektu
18,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
2,4649 (km)
Naposledy aktualizované
16.10.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Horné Srnie
IČO
00311588
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.