Popis projektu

Spoločnosť Eco-Pack, a.s. je významným výrobcom obalov z vlnitej lepenky v ich rôznych variáciách. Obaly sú vyrábané v širokej škále typov a rozmerov, výhradne podľa požiadaviek zákazníka. Výrobky našej spoločnosti si našli uplatnenie pre rozličné použitia a v rámci druhovej kategorizácie vieme uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. V tomto období spoločnosť zamestnáva  66 zamestnancov, dosahuje ročný obrat  12,6mil. EUR. Výrobné produkty spoločnosti sú  rôzne druhy lepenkových obalov (klopové, kašírované, tvarovonáročné, veľkoobjemové, s vnútornými prapážkami a iné). Informácie o produktovej štruktúre nájdete na http://www.eco-pack.sk/.

Hlavným cieľom projektu "Zvýšenie účinnosti výroby energie v podniku Eco- Pack a.s.". je Zníženie energetickej náročnosti podniku.

Špecifické ciele:

- implementácia opatrení z energetického auditu pre zabezpečenie ekologizácie výroby a ekonomických prínosov

- odtránenie súčasného negatívneho stavu technológií vykurovania výrobnej haly spoločnosti a to inštaláciou moderného plynového kondenzačného kotla a zariadenia kotolne 

- realizácia opatrení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov

- inštalácia moderných riadiacich systémov pri prevádzke kotla

- odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie a zníženie nákladov na vykurovanie

Realizované typy opatrení: B2 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

Miestom realizácie je mesto Prešov, sídlo výrobnej prevádzky spoločnosti, budova vo vlastníctve žiadateľa vedená na LV č. 3071 ako priemyselná budova, technológia kotolne, ktorá bude rekonštruovaná je vo vlastníctve žiadateľa. Podnikateľská činnosť žiadateľa spadá pod oprávnené SK NACE 17210 - Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky.

Aktivity projektu:

1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

- vypracovanie Energetického auditu spoločnosti

2. Implementácia opatrení z energetických auditov

Predmetom aktivity je naplnenie návrhu opatrení na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky a to rekonštrukcia energetického hospodárstva, ktorá  sa týka komplexnej rekonštrukcie zastaralej plynovej kotolne - nový modeerný kondenzačný ktol a zariadenie kotolne.

Pre účely výroby tepla UVK a VZT je navrhovaný plynový kondenzačný kotol Buderus, typ Logano plus SB745-1000. Nový zdroj tepla vrátane príslušenstva je navrhovaný do priestoru jestvujúcej kotolne.  Plynový kondenzačný kotol Logano plus SB745 je kotol s výhrevnými plochami z ušľachtilej ocele, je dôsledne skonštruovaný pre kondenzačnú techniku. To umožňuje prevádzkovať zariadenie bez obmedzenia teploty výstupu resp. spiatočky, objemového prietoku a malého zaťaženia horáka.  Výmenník tepla ma v sebe zakomponovaný princíp proti prúdenia. Princíp spaľovania celej vrstvy a malé objemové zaťaženie spaľovacieho priestoru prispievajú k nízkej emisii škodlivých látok.

Podľa STN 07 0703 bude kotolňa po rekonštrukcii naďalej zaradená do II. kategórie – kotolne so súčtom menovitých výkonov kotlov nad 0,5 MW do 3,5 MW. Z hľadiska znečisťovania ovzdušia bude podľa vyhlášky č. 410/2012 Z.z. kotolňa  naďalej zaradená do kategórie – Stredné zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Predpokladaná úspora PEZ v podniku predstavuje 63,06 MWh/rok, odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 12,719 CO2/rok.

Viac
Subjekt
Eco-Pack a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.11.2019
Celková suma
127,986 €
Vlastné zdroje
19,198 €
Vyčerpané z projektu
118,146 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.Implementácia opatrení z energetickýc…
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
09.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
12.11.2019
Názov
A.Zabezpečenie energetických auditov v …
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
20.02.2018
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,72 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,72 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
283,961 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1707,826 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
7403,9 (MWh/rok)
Cieľ
1771,43 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
65,225 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Eco-Pack a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,146 €
Schválené na preplatenie
118,146 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Eco-Pack a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra - energetický audit

Faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
Eco-Pack a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov IČO
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.