Popis projektu

Projekt Financovanie mzdových výdavkovza zamestnancov VA v rámci implementácie OPVaI na rok 2019 je projektom Technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na financovanie miezd a odvodov zamestnancov participujúcich na implementácii Operačného programu Výskum a inovácie v rámci VA, ako aj na výdavky na mzdy a odvody zamestnancov VA v rámci OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
3,017,447 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,202,187 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 2 - Financovanie oprávnených z…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Aktivita 1 - Financovanie oprávnených z…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
106,6188 (FTE)
Cieľ
115,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
1,679 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,440 €
Schválené na preplatenie
7,440 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29,359 €
Schválené na preplatenie
29,359 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,058 €
Schválené na preplatenie
6,058 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
18,179 €
Schválené na preplatenie
18,179 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
4,943 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,651 €
Schválené na preplatenie
8,651 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
39,876 €
Schválené na preplatenie
39,876 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
114,387 €
Schválené na preplatenie
114,387 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
422,183 €
Schválené na preplatenie
422,183 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
81,581 €
Schválené na preplatenie
81,581 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
22,438 €
Schválené na preplatenie
22,438 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
86,539 €
Schválené na preplatenie
86,539 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
1,782 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
1,103 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,258 €
Schválené na preplatenie
5,258 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
1,363 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
2,422 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,959 €
Schválené na preplatenie
4,959 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,952 €
Schválené na preplatenie
6,952 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - marec 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,660 €
Schválené na preplatenie
25,660 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,561 €
Schválené na preplatenie
5,561 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,712 €
Schválené na preplatenie
7,712 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,894 €
Schválené na preplatenie
25,894 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,135 €
Schválené na preplatenie
6,135 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,453 €
Schválené na preplatenie
2,453 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,669 €
Schválené na preplatenie
7,669 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,408 €
Schválené na preplatenie
6,408 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,228 €
Schválené na preplatenie
5,228 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
9,150 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
40,383 €
Schválené na preplatenie
40,383 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
100,948 €
Schválené na preplatenie
100,948 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
426,056 €
Schválené na preplatenie
426,056 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
126,874 €
Schválené na preplatenie
126,874 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,524 €
Schválené na preplatenie
25,524 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
91,540 €
Schválené na preplatenie
91,540 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,230 €
Schválené na preplatenie
19,230 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,055 €
Schválené na preplatenie
31,055 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún - august 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
1,571 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,525 €
Schválené na preplatenie
8,525 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
2,260 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,774 €
Schválené na preplatenie
8,774 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,427 €
Schválené na preplatenie
5,427 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
1,477 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,585 €
Schválené na preplatenie
2,585 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
11,705 €
Schválené na preplatenie
11,705 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,270 €
Schválené na preplatenie
7,270 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,181 €
Schválené na preplatenie
37,181 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
140,276 €
Schválené na preplatenie
140,276 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,914 €
Schválené na preplatenie
6,914 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,861 €
Schválené na preplatenie
25,861 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
2,217 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,315 €
Schválené na preplatenie
3,315 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
3,912 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13,452 €
Schválené na preplatenie
13,452 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
54,474 €
Schválené na preplatenie
54,474 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
10,057 €
Schválené na preplatenie
10,057 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
2,155 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
3,412 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,658 €
Schválené na preplatenie
2,658 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 1 - 45) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,547 €
Schválené na preplatenie
4,547 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
11,969 €
Schválené na preplatenie
11,969 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
1,959 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,879 €
Schválené na preplatenie
5,879 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
27,978 €
Schválené na preplatenie
27,978 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,797 €
Schválené na preplatenie
2,797 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
9,492 €
Schválené na preplatenie
9,492 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,018 €
Schválené na preplatenie
8,018 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (odvody) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
2,311 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,427 €
Schválené na preplatenie
1,427 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,257 €
Schválené na preplatenie
5,257 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
1,583 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
86,482 €
Schválené na preplatenie
86,482 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
1,249 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
1,093 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,148 €
Schválené na preplatenie
7,148 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
23,486 €
Schválené na preplatenie
23,486 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
3,158 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
4,290 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
15,837 €
Schválené na preplatenie
15,837 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
3,279 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,373 €
Schválené na preplatenie
5,373 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2019 (zamestnanci 46 - 119) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,223 €
Schválené na preplatenie
7,223 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
2,081 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,645 €
Schválené na preplatenie
5,645 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
2,004 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
118,835 €
Schválené na preplatenie
118,835 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,792 €
Schválené na preplatenie
2,792 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
2,395 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
1,956 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,424 €
Schválené na preplatenie
3,424 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,512 €
Schválené na preplatenie
14,512 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
32,982 €
Schválené na preplatenie
32,982 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
92,862 €
Schválené na preplatenie
92,862 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
10,173 €
Schválené na preplatenie
10,173 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
34,254 €
Schválené na preplatenie
34,254 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
7,188 €
Schválené na preplatenie
7,188 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
11,621 €
Schválené na preplatenie
11,621 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2019 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
2,309 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,383 €
Schválené na preplatenie
8,383 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
23,505 €
Schválené na preplatenie
23,505 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,995 €
Schválené na preplatenie
37,995 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
137,907 €
Schválené na preplatenie
137,907 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2019 (mzdy bez odvodov) pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
07.11.2019
Názov IČO
Názov
Výskumná agentúra
IČO
31819494
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.