Popis projektu

Predkladaný projekt je komplementárny k projektu v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming - Building-up Centre of Excellence for advanced materials application CEMEA, No. 664337, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.

je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, centrum špičkového nezávislého výskumu so zameraním na modifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Ide o výskum nových nízkorozmerných (LD) nanomateriálov, nových kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie. Výskumná téma pokrýva - podaktivít projektu. Projekt podporuje okrem žiadateľa SAV, 7 výskumných inštitúcií (ElU SAV, FU SAV, UPo SAV, UMMS SAV, UACH SAV, BMC SAV a CEMEA SAV).

M48 publikácií, 40 tis.EUR podpora registrácie práv duševného vlastníctva, 22 mil. EUR podpora na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení VI, 390 tis.EUR komplementárne financovanie H2020, 30 pozícií pre nových výskumníkov a 10 podporených účastí zahraničných expertov, 3 podané patentové prihlášky.

Viac
Subjekt
Slovenská akadémia vied
Partneri
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2017 - 01.06.2023
Celková suma
29,444,665 €
Vlastné zdroje
220,496 €
Vyčerpané z projektu
903,902 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
27.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti modi…
Typ
Podpora synergií a …
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
40,000 €
Cieľ
40,000 €
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
21,946,453 €
Cieľ
22,109,732 €
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
30,0 (FTE)
Cieľ
30,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
390,300 €
Cieľ
390,300 €
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
76,7482 (počet)
Cieľ
48,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P183 - Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P181 – Púčiková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Paušálne výdavky 01/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P181 – Púčiková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P183 - Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Paušálne výdavky 02/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P181 – Púčiková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 03/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

0.H1.P181 – Púčiková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Paušálne výdavky 04/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 05/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 06/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 07/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 08/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Paušálne výdavky 09/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Paušálne výdavky 10/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 11/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

0.H1.P178 – Kapišinská

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P175 – Šajgalík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P179 – Jakubičková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P181 – Balaj

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P183 – Tomeček

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P180 – Konečná

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P182 – Badíková

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

0.H1.P176 – Malík

Kontrolný opis denníka UCT1 - predpis miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 12/2021

Kontrolný opis denníka UCT 1 - paušálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

5/22

Paušálne výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

2/22

Paušálne výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

5.H1.P199 za 1/2022

Predpis miezd za 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

5.H1.P198 za 1/2022

Predpis miezd za 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

5.H1.P196 za 1/2022

Predpis miezd za 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

5.H1.P197 za 1/2022

Predpis miezd za 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

5.H1.P195 za 1/2022

Predpis miezd za 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

5.H1.P197 za 2/2022

Predpis miezd za 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

5.H1.P196 za 2/2022

Predpis miezd za 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

5.H1.P199 za 2/2022

Predpis miezd za 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

5.H1.P195 za 2/2022

Predpis miezd za 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

5.H1.P198 za 2/2022

Predpis miezd za 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3/22

Paušálne výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1/22

Paušálne výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

4/22

Paušálne výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

5.H1.P198

Predpis miezd 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

5.H1.P196

Predpis miezd 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

5.H1.P197

Predpis miezd 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

5.H1.P195

Predpis miezd 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

5.H1.P199

Predpis miezd 4/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

5.H1.P195

Predpis miezd 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

5.H1.P198

Predpis miezd 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

5.H1.P197

Predpis miezd 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

5.H1.P199

Predpis miezd 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

5.H1.P196

Predpis miezd 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

5.H1.P197

Predpis miezd za 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

5.H1.P199

Predpis miezd za 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

5.H1.P196

Predpis miezd za 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

5.H1.P195

Predpis miezd za 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

5.H1.P198

Predpis miezd za 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Martis

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman

Účtovný doklad MZDY 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 1/2022

Paušalne výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Martis

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova

Účtovný doklad MZDY 2/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 02/2022

Paušalne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Martis

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova

Účtovný doklad MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 03/2022

Paušálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Martis

Účtovný doklad MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04/2022

Paušálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Martis

Účtovný doklad MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Paušálne výdavky 05/2022

Paušálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 ( 01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2022 JP)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (01/2022 JK)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (01/2022)

MZDY 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

6.P1.N7 Nepriame výdavky formou paušálnej sadzby UMMS SAV (15% z priamych výdavkov 01/2022)

Ostatné výdavky projektu (01/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 ( 02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (02/2022 JK)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (02/2022 JP)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (02/2022)

MZDY 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6.P1.N7 Nepriame výdavky formou paušálnej sadzby UMMS SAV (15% z priamych výdavkov 02/2022)

Ostatné výdavky projektu (02/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (03/2022 JP)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 ( 03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (03/2022 JK)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (03/2022)

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

6.P1.N7 Nepriame výdavky formou paušálnej sadzby UMMS SAV (15% z priamych výdavkov 04/2022)

Ostatné výdavky projektu (04/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.P1.N7 Nepriame výdavky formou paušálnej sadzby UMMS SAV (15% z priamych výdavkov 03/2022)

Ostatné výdavky projektu (03/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 ( 04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P4 Vedecko-výskumný pracovník 2.04 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (04/2022 JK)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (04/2022 JP)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (04/2022)

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - 1811 - aktivita 0H1

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

CEMEA 01/2022 mzdy

CEMEA 01/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

CEMEA 01/2022 paušál

CEMEA 01/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

CEMEA 02/2022 mzdy

CEMEA 02/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

CEMEA 02/2022 paušál

CEMEA 02/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

CEMEA 03/2022 mzdy

CEMEA 03/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

CEMEA 03/2022 paušál

CEMEA 03/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

CEMEA 04/2022 mzdy

CEMEA 04/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

CEMEA 03/2022 paušál

CEMEA 04/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

0.H1.P75 - Stolová presná píla

Prabolab - faktúra 20220366

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P75 - Stolová presná píla

Prabolab - faktúra 20220366

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P23 - Kombinovaný automatický titrátor

Prabolab - faktúra 20220359

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P23 - Kombinovaný automatický titrátor

Prabolab - faktúra 20220359

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P7 - Potenciostat

Prabolab - faktúra 20220360

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P7 - Potenciostat

Prabolab - faktúra 20220360

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P91 - Sitovací stroj

Prabolab - faktúra 20220361

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P91 - Sitovací stroj

Prabolab - faktúra 20220361

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P86 - Guľový mlyn

Prabolab - faktúra 20220362

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P86 - Guľový mlyn

Prabolab - faktúra 20220362

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P84 - Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom

Prabolab - faktúra 20220363

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P84 - Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom

Prabolab - faktúra 20220363

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P79 - Polo-automatická brúska a leštička

Prabolab - faktúra 20220364

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P79 - Polo-automatická brúska a leštička

Prabolab - faktúra 20220364

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P76 - Automatický elektro-hydraulický lis na zalisovanie vzoriek za tepla

Prabolab - faktúra 20220365

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P76 - Automatický elektro-hydraulický lis na zalisovanie vzoriek za tepla

Prabolab - faktúra 20220365

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P61 - Plošný RTG detektor

Pragolab - faktúra 20220391

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P61 - Plošný RTG detektor

Pragolab - faktúra 20220391

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

0.H1.P35 - UV Xe svetelný zdroj pre spektroskopiu

Prabolab - faktúra 20220385

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P35 - UV Xe svetelný zdroj pre spektroskopiu

Prabolab - faktúra 20220385

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P30 - Mechanický profilometer

Prabolab - faktúra 20220383

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P30 - Mechanický profilometer

Prabolab - faktúra 20220383

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P26 - Optický profilometer

Prabolab - faktúra 20220381

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P26 - Optický profilometer

Prabolab - faktúra 20220381

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P29 - ESD detektor pre SEM

Prabolab - faktúra 20220382

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P29 - ESD detektor pre SEM

Prabolab - faktúra 20220382

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P34 - UV Laser 266 nm

Prabolab - faktúra 20220384

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P34 - UV Laser 266 nm

Prabolab - faktúra 20220384

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P36 - UV-grade silica šošovky

Prabolab - faktúra 20220380

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P36 - UV-grade silica šošovky

Prabolab - faktúra 20220380

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P38 - Rastrovací FTIR mikroskop pracujúci v režime blízkeho poľa

Prabolab - faktúra 20220386

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P38 - Rastrovací FTIR mikroskop pracujúci v režime blízkeho poľa

Prabolab - faktúra 20220386

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P39 - Iluminačný modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 - 4,2 μm

Prabolab - faktúra 20220387

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P39 - Iluminačný modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 - 4,2 μm

Prabolab - faktúra 20220387

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P41 - Spektrofluorimeter s časovým rozlíšením

Pragolab - faktúra 20220388

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P41 - Spektrofluorimeter s časovým rozlíšením

Pragolab - faktúra 20220388

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P42 - Integrovaný analyzačný modul pre merania fluorescencie a morfológie povrchov pre Ramanov mikroskop

Pragolab - faktúra 20220389

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P42 - Integrovaný analyzačný modul pre merania fluorescencie a morfológie povrchov pre Ramanov mikroskop

Pragolab - faktúra 20220389

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.H1.P43 - DPSS laser pre Ramanovu spektroskopiu + fiber coupler

Pragolab - faktúra 20220390

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P43 - DPSS laser pre Ramanovu spektroskopiu + fiber coupler

Pragolab - faktúra 20220390

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

7.H1.P206 - Mičušík

2022/01 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

7.H1.P205 - Kronek

2022/01 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

7.H1.P207 - Eckstein

2022/01 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

7.H1.P204 - Danko

2022/01 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Paušálné výdavky

2022/01 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

7.H1.P205 - Kronek

2022/02 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

7.H1.P204 - Danko

2022/02 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

7.H1.P206 - Mičušík

2022/02 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

7.H1.P207 - Eckstein

2022/02 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Paušálne výdavky

2022/02 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

7.H1.P204

2022/03 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

7.H1.P207 - Eckstein

2022/03 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

7.H1.P205 - Kronek

2022/03 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

7.H1.P206 - Mičušík

2022/03 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Paušálne výdavky

2022/03 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

7.H1.P204 - Danko

2022/04 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

7.H1.P207 - Eckstein

2022/04 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

7.H1.P205 - Kronek

2022/04 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

7.H1.P206 - Mičušík

2022/04 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

2022/04 Paušálne výdavky

2022/04 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

7.H1.P206 - Mičušík

2022/05 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

7.H1.P204

2022/05 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

7.H1.P207 - Eckstein

2022/05 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

7.H1.P205 - Kronek

2022/05 UPO ALL

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

2022/05 Paušálne výdavky

2022/05 Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Dodávateľ
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná organizácia
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

1.H1.P299 - Hofbauerová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P325 - Novota

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P319 - Pecz

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P294 - Kityk

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P254 - Kumar

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P259 - Ibrahim

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P277 - Prabu

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P253 - Nada

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P281 - Precnerová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P298 - Annušová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P263 - Korenko

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P235 - Kopáček

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P295 - Veteška

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P236 - Cagalinec

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P269 - Femi

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P225 - Hnatko

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P231 - Majková

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P234 - Lacík

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P229 - Cambel

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P251 - Kharlamova

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P280 - Fielhauer

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P245 - Mihalkovič

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P276 - Jakubíková

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P307 - Pathiwada

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P287 - Marques de castro

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P275 - Bábelová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P295 - Barlog

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P280 - Príbusová Slušná

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P274 - Vegso

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P264 - Vasanthakumar

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P324 - Uhrík

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P256 - Sadhu

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P270 - Zubair

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P230 - Balog

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P233 - Mosnáček

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P288 - Šimon

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P290 - Janotová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P298 - Kálosi

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P249 - Mruczkiewicz

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P261 - Boháč

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P283 - Moravčíková

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P291 - Krížik

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P273 - Nádaždy

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P226 - Frohlich

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P272 - Jergel

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P326 - Tomeček

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P250 - Tobík

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P293 - Taveri

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P246 - Tatarko

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P228 - Ťapajna

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P260 - Švec

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P248 - Švastová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P262 - Šimko

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P227 - Šiffalovič

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P303 - Šelc

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P243 - Skákalová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P317 - Seifertová

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P250 - Sahoo

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P258 - Sadeghi

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P280 - Gucmann

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P321 - Dizon

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P252 - Kozak

02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02/2022 - paušálne výdavky

02/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.H1.P233 - Mosnáček

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P264 - Vasanthakumar

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P317 - Seifertová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P261 - Boháč

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P249 - Mruczkiewicz

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P251 - Kharlamova

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P228 - Ťapajna

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P283 - Moravčíková

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P235 - Kopáček

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P318 - Hušeková

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P298 - Annušová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P303 - Šelc

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P259 - Ibrahim

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P319 - Pecz

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P326 - Tomeček

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P276 - Jakubíková

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P275 - Bábelová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P294 - Kityk

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P324 - Uhrík

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P250 - Tobík

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P280 - Gucmann

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P321 - Dizon

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P298 - Kálosi

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P299 - Hofbauerová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P269 - Femi

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P272 - Jergel

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P258 - Sadeghi

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P325 - Novota

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P256 - Sadhu

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P246 - Tatarko

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P295 - Veteška

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P288 - Šimon

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P273 - Nádaždy

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P280 - Príbusová Slušná

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P250 - Sahoo

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P277 - Prabu

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P245 - Mihalkovič

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P234 - Lacík

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P291 - Krížik

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P226 - Frohlich

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P271 - Mrkývková

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P254 - Kumar

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P280 - Fielhauer

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P274 - Vegso

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P231 - Majková

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P243 - Skákalová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P290 - Janotová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P253 - Nada

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P248 - Švastová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P295 - Barlog

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P263 - Korenko

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P307 - Pathiwada

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P293 - Taveri

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P225 - Hnatko

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P262 - Šimko

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P270 - Zubair

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P229 - Cambel

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P227 - Šiffalovič

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P281 - Precnerová

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P260 - Švec

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P287 - Marques de Castro

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P236 - Cagalinec

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P230 - Balog

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

1.H1.P252 - Kozak

01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

01/2022 - paušálne výdavky

01/2022 - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

0.H1.P65 - Chladiaci systém, upgrade existujúceho systému Sumitomo RDK 408D2

Kvant - faktúra 1300230171

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P65 - Chladiaci systém, upgrade existujúceho systému Sumitomo RDK 408D2

Kvant - faktúra 1300230171

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P80 - Zariadenie pre elektrolytické stenčovanie kovových vzoriek pre TEM

Pragolab-faktúra 20220508

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P80 - Zariadenie pre elektrolytické stenčovanie kovových vzoriek pre TEM

Pragolab-faktúra 20220508

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P19 - Analyzátor mechanických vlastností

Pragolab-faktúra 20220509

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P19 - Analyzátor mechanických vlastností

Pragolab-faktúra 20220509

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P24 - Systém gélovej permeačnej chromatografie s RI, visco a MALS detektormi

Pragolab-faktúra 20220510

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P24 - Systém gélovej permeačnej chromatografie s RI, visco a MALS detektormi

Pragolab-faktúra 20220510

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P56 - Multidetekčný mikroplatničkový čítač

Pragolab-faktúra 20220512

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P56 - Multidetekčný mikroplatničkový čítač

Pragolab-faktúra 20220512

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P50 - UV-VIS spektrofotometer

Pragolab-faktúra 20220513

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P50 - UV-VIS spektrofotometer

Pragolab-faktúra 20220513

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P55 - Detektor diódového poľa s absorbciou v UV-vis oblasti ku kvapalinovej chromatografii

Pragolab-faktúra 20220514

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

0.H1.P55 - Detektor diódového poľa s absorbciou v UV-vis oblasti ku kvapalinovej chromatografii

Pragolab-faktúra 20220514

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.H1.P238 - Karapetrov

04/2022 - Karapetrov

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

paušálne výdavky

05/2022 - Karapetrov - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

1.H1.P238 - Karapetrov

07/2022 - Karapetrov

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

paušálne výdavky

04/2022 - Karapetrov - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

1.H1.P238 - Karapetrov

05/2022 - Karapetrov

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

paušálne výdavky

06/2022 - Karapetrov - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

1.H1.P238 - Karapetrov

06/2022 - Karapetrov

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

paušálne výdavky

07/2022 - Karapetrov - paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

0.H1.P22 - Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM (kontroler Performech II a príslušenstvo)

Pragolab-faktúra 20220516

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P22 - Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM (kontroler Performech II a príslušenstvo)

Pragolab-faktúra 20220516

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

2H4P8 Vedecko-výskumný pracovník 2.09 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P11 Finančný manažér 2.12 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P12 Vedecko-výskumný pracovník 2.06 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (05/2022 JK)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P9 Technickí a iní pomocní pracovníci (05/2022 JP)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P10 Projektový manažér 2.11 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P1 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.01 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P4 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2.04 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P2 Vedecko-výskumný pracovník 2.02 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P5 Vedecko-výskumný pracovník 2.05 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P6 Vedecko-výskumný pracovník 2.07 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

2H4P7 Vedecko-výskumný pracovník 2.08 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.H1.P200 Vedecko-výskumný pracovník 12 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13 (05/2022)

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity - máj 2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - 1811 - aktivita 0H1

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

6.P1.N7 Nepriame výdavky formou paušálnej sadzby UMMS SAV (15% z priamych výdavkov 05/2022)

Ostatné výdavky projektu (05/2022)

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

0.H1.P37 - Vakuovateľný FTIR spektrometer

Pragolab-faktúra 20220511

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0.H1.P37 - Vakuovateľný FTIR spektrometer

Pragolab-faktúra 20220511

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P44 - Ultrarýchly rastrovací silový mikroskop kombinovaný s konfokálnym invertovaným mikroskopom

Pragolab-faktúra 20220523

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0.H1.P44 - Ultrarýchly rastrovací silový mikroskop kombinovaný s konfokálnym invertovaným mikroskopom

Pragolab-faktúra 20220523

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P100 - Rotačná vákuová odparka

Pragolab-faktúra 20220524

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0.H1.P100 - Rotačná vákuová odparka

Pragolab-faktúra 20220524

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P105 - Chemická chladnička

Pragolab-faktúra 20220525

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

0.H1.P105 - Chemická chladnička

Pragolab-faktúra 20220525

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P1 - Hybridný žiarivý lis kombinovaný s technológiou spekania v elektrickom poli

Kvant - zálohová faktúra 1350230081

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P4 - Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s odporovým ohrevom

Kvant - zálohová faktúra 1350230081

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P1 - Hybridný žiarivý lis kombinovaný s technológiou spekania v elektrickom poli

Kvant - zálohová faktúra 1350230081

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

0.H1.P4 - Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s odporovým ohrevom

Kvant - zálohová faktúra 1350230081

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

0.H1.P33 - Skenovací sondový mikroskop

Pragolab-faktúra 20220542

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P33 - Skenovací sondový mikroskop

Pragolab-faktúra 20220542

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

0.H1.P83 - Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie

Pragolab-faktúra 20220539

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P83 - Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie

Pragolab-faktúra 20220539

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

0.H1.P58 - Termický analyzátor s IR a GCMS

Pragolab-faktúra 20220540

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P58 - Termický analyzátor s IR a GCMS

Pragolab-faktúra 20220540

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
-
Názov

Mzda 07/2019_Technický pracovník Hurta

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Riadenie aktivity Gáfriková

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
699 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Pavlík

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Oslanec

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
1,347 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Švantner

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Španielka

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
2,124 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Garant výskumnej činnosti Simančík

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Škrobian

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
1,422 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda 07/2019_Výskumný pracovník Dragošek

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
1,721 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Nepriame výdavky formou paušál.sadzby UMMS SAV 07-2019

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

6.H1.P203 Projektový manažér 4

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

6.H1.P202 Vedecko-výskumný pracovník 14

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
1,539 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

6.H1.P201 Vedecko-výskumný pracovník 13

Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
1,162 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

CEMEA 05/2022 mzdy

CEMEA 05/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

CEMEA 05/2022 paušál

CEMEA 05/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

CEMEA 06/2022 mzdy

CEMEA 06/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

CEMEA 06/2022 paušál

CEMEA 06/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

CEMEA 07/2022 mzdy

CEMEA 07/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

CEMEA 07/2022 paušál

CEMEA 07/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

CEMEA 08/2022 mzdy

CEMEA 08/2022 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

CEMEA 08/2022 paušál

CEMEA 08/2022 paušál

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Nepriame výdavky formou pausalnej sadzby_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Tancar_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _sojkova_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman_07_2019

Účtovný doklad mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Nepriame náklady formou pausalnej sadzby 08/2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Tancar_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman_08_2019

Účtovný doklad - Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nepriame výdavky formou paušalnej sadzby 10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník_Tancar_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman_10/2019

Účtovný doklad_mzdy_10/2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.H1.P190_Vedecko-výskumný pracovník _Soltys_09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3.H1.P191_Vedecko-výskumný pracovník _Precner_09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3.H1.P192_Vedecko-výskumný pracovník _Sojkova_09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3.H1.P193_Projektový manažér _Blazyova_09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3.H1.P194_Technický pracovník _Tančár_09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Nepriame náklady formou pausalnej sadzby 09/2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3.H1.P189_Vedecko-výskumný pracovník _Hulman_09_2019

Účtovný doklad _ Mzdy_09_2019

Vlastník dokladu
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P199 Vedecko-výskumný pracovník Hanzel 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P198 Finančný manažér Pakanová 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P197 Vedecko-výskumný pracovník Tatarková 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P197 Vedecko-výskumný pracovník Tatarková 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.H1.P197 Vedecko-výskumný pracovník Tatarková 8/2019

Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma <