Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Prešov, ktoré má zabezpečiť energetickú efektívnosť budov pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Žiadateľ vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov. Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v uvedenej budove zlepšením tepelnej ochrany budovy vrátane jej zateplenia, zmenami v technických systémoch, vykurovania. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora spotreby energií verejnej budovy a zároveň predĺženie technickej životnosti budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2017 - 01.11.2020
Celková suma
442,925 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zniženie energetickej náročnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
04.04.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
18.11.2020
Názov
Zniženie energetickej náročnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
04.04.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
27.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.06.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
27.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0727 (MW)
Cieľ
0,0727 (MW)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0727 (MWt)
Cieľ
0,0727 (MWt)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
76,335 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,452 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
37,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
217017,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
241991,624 (kWh/rok)
Cieľ
271793,4332 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
272498,7417 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1863,54 (m2)
Cieľ
1863,54 (m2)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
104,7527 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
378,931 (MWh/rok)
Cieľ
321,77 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Fakrúra PB BAU A 2

Faktúra PB BAu A 2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakrúra PB BAU A 2

Faktúra PB BAu A 2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Fakrúra PB BAU A 2

Faktúra PB BAu A 2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Fakrúra PB BAU A 2

Faktúra PB BAu A 2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra PB BAU B

Faktúra PB BAU B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra PB BAU B

Faktúra PB BAU B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra PB BAU B

Faktúra PB BAU B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra PB BAU B

Faktúra PB BAU B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Faktúra imvia B

Faktúram imvia B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra imvia B

Faktúram imvia B

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra imvia A2

Faktúra imvia A2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra imvia A2

Faktúra imvia A2

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra imvia A 1

Fakúra imvia A1

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra imvia A 1

Fakúra imvia A1

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Faktúra PB bau A 3

Faktúra PB Bau A 3

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Faktúra PB bau A 3

Faktúra PB Bau A 3

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra PB bau A 3

Faktúra PB Bau A 3

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Faktúra PB bau A 3

Faktúra PB Bau A 3

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Projektová dokumentácia - Autorský dozor

ZOD Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Projektová dokumentácia - Autorský dozor

ZOD Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
5,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody ZP

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody výsluhový príspevok

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody nemocenské zabezpečenie prísl.-

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 434

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia A

Projektová dokumentácia Druprojekt

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Projektová dokumentácia B

Projektová dokumentácia Druprojekt

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Energetický audit

Energetický audit NUNAVUT

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2017
Názov

Energetický audit

Energetický audit NUNAVUT

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2017
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.