Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Šaľa k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 50 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

Interné AP

 1. Mestská knižnica J. Johanidesa, 927 01 Šaľa, Hlavná 61/15 - 1 interné AP
 2. SD (spoločenský dom) Veča,  Pribinovo Námestie, Nitrianska ul.– 2 interné AP
 3. Dom kultúry Šaľa, Ul. SNP 16, 927 01 Šaľa – 2 interné AP
 4. Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa – 1 interné AP

Externé AP

 1. Pešia zóna Šaľa, druhá polovica Hlavná ul. -  umiestnené na budove knižnice – 1 externé AP
 2. Pribinovo námestie, Šaľa, mestská časť Veča –  1 externé AP , umiestnené:  -   budova SD Veča, Nitrianska ul., 927 05 Šaľa
 3. Amfiteáter Šaľa, lokalita medzi ul. P. Pázmaňa a Školskou ul.  - 1 externé AP
 4. Nemocničný park, medzi ulicami Feketeházyho, Kráľovská a Nemocničná – 1 externé AP, umiestnené na: mestskej nájomnej bytovke
 5. Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Šaľa – 1  externé AP
 6. Pred mestským cintorínom v Šali, Hlavná ul. a lokalita vnútrobloku L. Novomeského - 1  externé AP

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.sala.sk). Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.  Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov / AP (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie GPS súradníc, ktoré je prílohou žiadosti.

Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov určuje nasledovné lokalizácie pre AP*:

 • Mestská knižnica J. Johanidesa, 927 01 Šaľa, Hlavná 61/15 - 1 interné AP  s 1 externé AP - 48.1487, 17.87199
 • SD (spoločenský dom) Veča,  Pribinovo Námestie, Nitrianska ul.– 2 interné AP  a 1 externý AP 48.16691, 17.89255
 • Dom kultúry Šaľa, Ul. SNP 16, 927 01 Šaľa – 2 interné AP 48.1546, 17.87216
 • Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa – 1 interné AP 48.1513, 17.87497
 • Amfiteáter Šaľa, lokalita medzi ul. P. Pázmaňa a Školskou ul.  - 1 externé AP 48.15234, 17.87814
 • Nemocničný park, medzi ulicami Feketeházyho, Kráľovská a Nemocničná – 1 externé AP, umiestnenie: mestská nájomná bytovka: 48.15036, 17.8699
 • Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Šaľa – 1  externé AP 48.1505, 17.87705
 • Pred mestským cintorínom v Šali, Hlavná ul. a lokalita vnútrobloku L. Novomeského - 1  externé AP 48.14797, 17.86885

*Jednotlivé umiestnenia sú predpokladané a konkrétne reálne umiestnenia budú zaznačené a lokalizované v projektovej dokumentácii, ktorá bude tiež výstupom dodania zákazky.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.01.2021
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
18.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
18.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externé prístupové body

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

interné prístupové body

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov IČO
Názov
SALAMON INTERNET, s.r.o.
IČO
34149139
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.