Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu zameraného na implementáciu stratégie MAS je podpora konkurencieschopnosti prostredníctvom: podpory inovatívneho podnikania a tvorby udržateľných pracovných miest, rozvoja komunitných a sociálnych služieb, zvyšovania bezpečnosti a zlepšovania vzhľadu verejných priestranstiev, nákupu vozidiel spoločnej dopravy, skvalitnenia a rozšírenia kapacít predškolských zariadení a to všetko pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.  V rámci dvoch opatrení sú presne zadefinované aj hlavné aktivity projektu s dôrazom na relevanciu so stratégiou CLLD, ktoré budú realizované so zreteľom na pridelené finančné prostriedky, prostredníctvom špecifických oprávnených aktivít (projektov) konečných prijímateľov. Všetky realizované aktivity budú určené oprávneným žiadateľom zo súčasných ale aj potenciálnych beneficientov  MAS Biela Orava.
Projekt implementácie  stratégie bude realizovaný na území MAS Biela Orava, ktorá združuje 23 obcí okresu Námestovo vrátane okresného mesta. Miestna akčná skupina Biela Orava v súčasnosti pokrýva územie s počtom  obyvateľov 58 885.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Biela Orava
Miesta realizácie
Zubrohlava, Zákamenné, Vavrečka, Vasiľov, Ťapešovo, Sihelné, Rabčice, Rabča, Oravské Veselé, Oravská Polhora, Oravská Lesná, Oravská Jasenica, Novoť, Námestovo, Mútne, Lomná, Lokca, Krušetnica, Klin, Breza, Bobrov, Beňadovo, Babín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.12.2023
Celková suma
778,947 €
Vlastné zdroje
38,947 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Skvalitnenie a rozšírenie kapacít
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosť síd…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
26.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
9,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
7,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
9,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IROP-CLLD-T612-512-004-001-301

Žop č.1/D2/001- Mesto Námestovo

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

IROP-CLLD-T612-512-005-002-301

Žop č.1/C1/001-Obec Oravské Veselé

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-512-003-002-301

Žop č.1/B2/001-Obec Zubrohlava

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-512-004-004-301

Žop č.1/D2/001-Obec Rabčice

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Žop/B3- Oravská Polhora

Žop č.1/B3/001 Obec Oravská Polhora

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Žop/C1- Obec Novoť

Žop č.1/C1/001-Obec Novoť

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Žop/D2-Obec Lomná

Žop č.1/D2/001-Obec Lomná

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

IROP-CLLD-T612-512-003-001-301

Žopč.1/B2/001-Mesto Námestovo

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-001-301

Žop č.1/A1/001 C-bet s.r.o

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-512-003-003-301

Žop č.1/B2/001-Obec Oravská Jasenica

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-013-301

Žop č.1/A1/001- TV-ORAVIA s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-012-301

Žop č.1/A1/001- A-STAVBY s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-512-003-004-301

Žop č.1/B2/ Obec Bobrov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-004-301

Žop č.1/A1/001 DREVOEFEKT s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-003-301

Žop č.1/A1/001- TRANS-EXPORT s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-008-301

Žop č.1/A1/001- t24 s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-008-301

Žop č.1/A1/001- t24 s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-512-004-005-301

Žop č.1/D2/001- Obec Rabča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-512-004-005-301

Žop č.1/D2/001- Obec Rabča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
LEMON trade, s.r.o.
Žiadaná suma
3,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-006-301

Žop č.1/A1/001- Florek Trade s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-010-301

Žop č.1/A1/001- TQS s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-009-301

Žop č.1/A1/001- Florek Trade s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-011-301

Žop č.1/A1/001- P-Mont s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

IROP-CLLD-T612-511-002-014-301

Žop č.1/A1/001- MIBAU s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Biela Orava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov IČO
Názov
TOMS-SK, s.r.o.
IČO
36621323
Názov
LEMON trade, s.r.o.
IČO
50753673
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
CENTROGLOB, s.r.o.
IČO
31653413
Názov
TERRASTROJ spol. s r.o.
IČO
00643581
Názov
MB TECH BB s.r.o.
IČO
36622524
Názov
PLAYSYSTEM s.r.o
IČO
36601411
Názov
STAVINEK, s.r.o.
IČO
50726773
Názov
DORSS s.r.o.
IČO
46581022
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Názov
WAMP, s. r. o.
IČO
36432717
Názov
AKORD stavby, s.r.o.
IČO
44720955
Názov
GROLOS, s.r.o.
IČO
45340901
Názov
Cestné prvky, s.r.o.
IČO
46875891
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.