Popis projektu

Stručný popis projektu

Cieľom implementácie schválenej stratégie CLLD územia MAS je naštartovať rast kvality a atraktivity územia MAS využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov MAS.

Stratégia CLLD MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. predstavuje rozvojový dokument, ktorý si kladie za úlohu rast kvality a atraktivity územia MAS prostredníctvom využitia prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry, podporou zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia a informovanosti obyvateľov na území MAS. Predmetom projektu je financovanie implementácie schválenej stratégie CLLD MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na implementáciu stratégie CLLD ako uceleného súboru operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby prispievajúce k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miesta realizácie
Slanské Nové Mesto, Seňa, Rákoš, Slanec, Belža, Vyšný Čaj, Slanská Huta, Slančík, Ruskov, Nový Salaš, Nižný Čaj, Kalša, Blažice, Bohdanovce, Ždaňa, Vyšná Myšľa, Vyšná Hutka, Valaliky, Trstené pri Hornáde, Sokoľany, Skároš, Nižná Myšľa, Nižná Hutka, Košická Polianka, Kokšov-Bakša, Haniska, Gyňov, Geča, Čaňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2023
Celková suma
730,476 €
Vlastné zdroje
36,524 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít pr…
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
C1 Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
B1 Investície do cyklistických trás a s…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
A1 podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
18.06.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č. 1/A1/001 - ŠTOČOK s.r.o.

ŽoP č.1/A1/001 - ŠTOČOK s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č. 1/A1/001 - MAXTOP s.r.o.

ŽoP č. 1/A1/001 - MAXTOP s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/001 - E-BAU

ŽoP č. 1/A1/001 - E-BAU s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

ŽoP č.1/D2/001 - Obec Nižný Čaj

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Nižný Čaj

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Nižný Čaj
Žiadaná suma
33,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Kokšov-Bakša

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Kokšov-Bakša

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Kokšov-Bakša
Žiadaná suma
19,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Čaňa

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Čaňa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Čaňa
Žiadaná suma
46,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/B1/001 - Obec Čaňa

ŽoP č. 1/B1/001 - Obec Čaňa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Čaňa
Žiadaná suma
61,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Nižná Myšľa

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Nižná Myšľa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Nižná Myšľa
Žiadaná suma
57,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Nový Salaš

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Nový Salaš

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Nový Salaš
Žiadaná suma
40,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/B1/001 - Obec Geča

ŽoP č. 1/B1/001 - Obec Geča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Geča
Žiadaná suma
63,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Gyňov

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Gyňov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Gyňov
Žiadaná suma
7,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Skároš

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Skároš

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Skároš
Žiadaná suma
13,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

ŽoP č. 1/B1/001 - Obec Trstené pri Hornáde

ŽoP č.1/B1/001 - Obec Trstené pri Hornáde

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Trstené pri Hornáde
Žiadaná suma
6,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Ždaňa

ŽoP č. 1/D2/001 - Obec Ždaňa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
97,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Ždaňa
IČO
00324973
Názov
Obec Trstené pri Hornáde
IČO
00324817
Názov
Obec Skároš
IČO
00324701
Názov
Obec Čaňa
IČO
00324060
Názov
Obec Nižná Myšľa
IČO
00324493
Názov
Obec Kokšov-Bakša
IČO
00324311
Názov
Obec Geča
IČO
00690236
Názov
Obec Nový Salaš
IČO
00691283
Názov
Obec Nižný Čaj
IČO
00690325
Názov
Obec Gyňov
IČO
00324159
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.