Popis projektu

Projekt rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obciMočenok. Predmetné parcely a objekty sú vo vlastníctve investora a nachádzajú sa v intraviláne obce. Cieľový objekt nevyhovuje z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.

Hlavná aktivita „Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu“ pozostáva z nasledovných subaktivít:

1 - rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

2 - rekonštrukcia a modernizácia vykurovania

3 - rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy združeného objektu prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Uvedené sa prejaví najmä v:

• Znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie

• Znížení produkcie CO2 do ovzdušia

• Znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.09.2020
Celková suma
828,890 €
Vlastné zdroje
41,445 €
Vyčerpané z projektu
26,400 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti združe…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
28.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
24.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
18.07.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MW)
Cieľ
0,0766 (MW)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MWt)
Cieľ
0,0766 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
80,43 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,83 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,83 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
22,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
213,675 (MWh/rok)
Cieľ
213,675 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
76810,0021 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
158347,8043 (kWh/rok)
Cieľ
113674,8043 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2387,42 (m2)
Cieľ
2387,19 (m2)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
136,865 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107963,2163 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
26,400 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
26,400 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktura

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktura

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktura

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov IČO
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
ENEGROS, s.r.o.
IČO
43982751
Názov
ÁTRIUM ARCH, s.r.o.
IČO
45318514
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.