Popis projektu

Cieľom projektu je udržateľný rozvoj prihraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete cykloturistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej, tak aj na českej strane hranice. Skvalitnením a inováciou turistickej infraštruktúry sa zvýší atraktívnosť cezhraničného regiónu pre návštevníkov, ale i obyvateľov. Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi územiami mesta Stará Turá, obce Stará Myjava a na českej strane v obci Nová Lhota a obci Kuželov. Projektom sa vytvorí alebo zmodernizuje viac ako 6 km cyklistických ciest. Propagácia projektu bude zabezpečená vytvorením turistickej mapy prihraničných regiónov s vyznačenými cyklotrasami, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami.

Viac
Subjekt
Obec Stará Myjava
Partneri
Mesto Stará Turá, Obec Nová Lhota, Obec Kuželov
Miesta realizácie
Kuželov, Nová Lhota, Stará Turá, Stará Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2020
Celková suma
963,534 €
Vlastné zdroje
64,949 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
6,386 (km)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.