Popis projektu

Cieľom projektu je udržateľný rozvoj prihraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete cykloturistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej, tak aj na českej strane hranice. Skvalitnením a inováciou turistickej infraštruktúry sa zvýší atraktívnosť cezhraničného regiónu pre návštevníkov, ale i obyvateľov. Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi územiami mesta Stará Turá, obce Stará Myjava a na českej strane v obci Nová Lhota a obci Kuželov. Projektom sa vytvorí alebo zmodernizuje viac ako 6 km cyklistických ciest. Propagácia projektu bude zabezpečená vytvorením turistickej mapy prihraničných regiónov s vyznačenými cyklotrasami, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami.

Viac
Subjekt
Obec Stará Myjava
Partneri
Mesto Stará Turá, Obec Nová Lhota, Obec Kuželov
Miesta realizácie
Kuželov, Nová Lhota, Stará Turá, Stará Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2020
Celková suma
963,534 €
Vlastné zdroje
64,949 €
Vyčerpané z projektu
317,978 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
6,386 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,368 €
Schválené na preplatenie
273,368 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
717 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,169 €
Schválené na preplatenie
7,169 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,686 €
Schválené na preplatenie
28,686 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
4,596 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
1,466 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Nová Lhota
IČO
00285188
Názov
Obec Kuželov
IČO
00544701
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.