MAS Gemer-Rožňava - Zakladanie nových a podpora existujúcich podnikov a SZČO a Rozvoj základnej infraštruktúry

MAS Gemer-Rožňava

Popis projektu

Za hlavný cieľ tohto projektu považujeme dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Gemer-Rožňava, a to prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Za hlavné strategické ciele si MAS vytýčila nasledovné:

Strategický cieľ č. 1: Prilákať turistov do regiónu a udržať ich tu čo najdlhšie mobilizovaním, skvalitnením, dobudovaním a zviditeľnením prírodného, historického a ľudského potenciálu územia MAS za účelom skvalitnenia služieb a atraktívnosti regiónu.

Strategický cieľ č. 2. Skvalitniť kultúrno-spoločenský život na území MAS zainteresovaním čo najširších vrstiev obyvateľstva a organizácia podujatí s nadregionálnym významom so zapojením marginalizovaných skupín.

Strategický cieľ č. 3: Zviditeľnenie regiónu a zvýšenie ekonomického rastu a zamestnanosti a príjmovej situácie miestneho obyvateľstva vytváraním rôznych partnerstiev s inými dobre fungujúcimi podobnými združeniami za účelom nápadov, podnetov a propagácie regiónu. Rozširovať informácie, lobovať a realizovať široké spektrum projektov z rôznych domácich a zahraničných fondov na rozvoj regiónu.

Aktivity IROP v rámci prioritnej osi 5, ktoré budú užívatelia na území MAS Gemer-Rožňava v rámci implementácie stratégie CLLD môcť uskutočniť:

  • 5.1.1 - A1. Podpora podnikania a inovácií,
  • 5.1.2 - B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Pozitívne dopady realizácie projektu na implementáciu stratégie CLLD MAS Gemer-Rožňava:

  • lepšie využívaný ekonomický potenciál vidieckych oblastí, prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzanie inovácií,
  • vytvorené nové pracovné miesta a zrýchlený hospodársky rast,
  • zvýšená atraktivita regiónu, ucelená a pestrá ponuka atraktivít v rámci cestovného ruchu, nové tematické regionálne balíky produktov a služieb dostupných aj pre individuálneho návštevníka, 
  • rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov a to prostredníctvom zlepšenia vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej dopravnej infraštruktúry a verejných služieb,
  • zvýšenie kvality života a konkurencieschopnosti vo vidieckych regiónoch,
  • zníženie odlivu mladých ľudí mimo regiónu, do zahraničia a posilnenie ekonomickej a sociálnej životaschopnosti vidieckych oblastí v území MAS Gemer-Rožňava.

Viac
Subjekt
MAS Gemer-Rožňava
Miesta realizácie
Pača, Lúčka, Lipovník, Kružná, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kováčová, Jovice, Drnava, Čučma, Brzotín, Bôrka, Betliar, Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2023
Celková suma
844,155 €
Vlastné zdroje
42,208 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
14.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.06.2023
Názov
Zakladanie nových a podpora existujúcic…
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
14.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
01.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
8,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č. 1/B2/001 - Obec Brzotín

ŽoP č.1/B2/001 - obec Brzotín

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
Obec Brzotín
Žiadaná suma
49,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

ŽoP č. 5/A1/004 - Monika Répassyová M.R.

ŽoP č. 5/A1/004 - Monika Répassyová M.R.

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

ŽoP č.2/B2/001 - Mesto Rožňava

ŽoP č.2/B2/001 - Mesto Rožňava

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
42,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ŽoP č. 1/A1/001 - Wexim plus

ŽoP č. 1/A1/001 - Wexim plus

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

ŽoP č. 4/A1/003 - BUZGÓ, s.r.o.

ŽoP č. 4/A1/003 - BUZGÓ, s.r.o.

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o. (skrátene BUZGÓ r.s.p., s.r.o.)
Žiadaná suma
24,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

ŽoP č. 3/B2 - Mesto Rožňava

ŽoP č. 3/B2 - Mesto Rožňava

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
97,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.