Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poltári. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových 
konštrukcií, opatreniam proti vlhkosti, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením  a zavedením regulácie a rekonštrukcie osvetlenia. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie ultranízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude 86,7%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je 357 692,8 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.07.2021
Celková suma
1,831,270 €
Vlastné zdroje
91,564 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
25.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
28.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
09.12.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
11.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
40,5026 (t ekviv. CO2)
Cieľ
43,13 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
7,4986 (Kg/rok)
Cieľ
5,79 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
52,3664 (Kg/rok)
Cieľ
54,37 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
41,1109 (MWh/rok)
Cieľ
58,9864 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
237,2943 (MWh/rok)
Cieľ
237,2943 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
196183,4733 (kWh/rok)
Cieľ
178307,9459 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
374669,3145 (kWh/rok)
Cieľ
357692,7741 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2111,51 (m2)
Cieľ
2111,51 (m2)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
182156,6545 (kWh/rok)
Cieľ
195793,863 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
803,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
803,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Stavebné práce_2

stavebné práce_2

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
297,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Stavebné práce_2

stavebné práce_2

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
297,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra_stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
519,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra_stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
519,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Služby stavebného dozoru

SD_faktúra č.20210003

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Spracovanie energetického auditu

EA_faktúra č. 20170009

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

Služby Externého manažmentu

EM_služby externého manažmentu projektu_21080044

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Služby externého manažmentu

EM_služby externého manažmentu_21100056

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Služby stavebného dozoru

SD_faktúra č. 20200003

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce_4

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
63,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce_5

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
76,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov IČO
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
EU PROFI, s.r.o.
IČO
46148779
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
PROMOST - ST s.r.o.
IČO
50579223
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.