Popis projektu

MAS ZDŽO bude  realizovať Stratégiu CLLD prostredníctvom troch priorít, z ktorých každá je prepojená na fokusovú oblasť  PRV 6B:Podpora miestneho rozvoja  vo vidieckych oblastiach. Animácie MAS sú rovnako primárne priradené k fokusovej oblasti 6B, nakoľko MAS financuje aktivity súvisiace s animáciou MAS v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území  MAS financovaných z PRV SR.

Projekt  pozostáva z nasledovných aktivít:

1. Podpora v rámci  tohto opatrenia bude  použitá na výdavky spojené budovaním zručností a schopností MAS v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP vo vzťahu k implementácií stratégie CLLD.

2. Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD:

- informačné a propagačné materiály,

- účasť na výstavách, na ktorých bude  MAS propagovať a informovať širokú  verejnosť o území  MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov,

- PR články, PR vystúpenie v médiách.

3. Výmena informácií medzi  miestnymi aktérmi v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP:

- informačné akcie  pre členov  MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov  dobrej  praxe  pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie

CLLD a s tým spojené posilnenie miestneho partnerstva, aktivizáciu územia, rozvíjanie spolupráce manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov, a iné informačné akcie, ktoré budú  v súlade s cieľom osvojovania príkladov  dobrej  praxe  pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD.

4. Informačné akcie  pre širokú  verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave  žiadostí v rámci  PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Búč, Čalovec, Číčov, Holiare, Chotín, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove, Andovce, Komoča, Zemné, Dedina Mládeže
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.12.2025
Celková suma
80,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Animácie MAS ZDŽO
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
81188,0 (počet)
Cieľ
82042,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
79,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.