Popis projektu

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť poskytujúca vzdelávacie služby na slovenskom trhu.projektu je spoločnosti IT Academy s. r. o. Zamestnanci žiadateľa budú získavať sektorové zručnosti pre atraktívne pozície ako Práve tieto pozície žiadateľ potrebuje pre uspokojenie dopytu na trhu so vzdelávacími službami, avšak aktuálne nedisponuje dostatočným počtom lektorov pre tieto oblasti. Zámerom žiadateľa je vyškoliť si vlastných zamestnancov pre požadované pozície. Následne vyškolení zamestnanci budú môcť školiť verejnosť (klientov spoločnosti IT Academy s. r. o.). Predkladaný projekt bude zrealizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity . Obdobie realizácie projektu bolo stanovené na od apríla 2019 do septembra 2019. Realizáciou projektu bude naplnený s plánovanou hodnotou 14 osôb. Cieľovou skupinou predkladaného projektu súRealizáciou projektu bude dosiahnutý profesijný rozvoj zručností zamestnancov žiadateľa, vďaka čomu sa dopyt na trhu práce stretne s ponukou. Projekt žiadateľa pomôže riešiť problém nesúladu medzi požadovanými sektorovými zručnosťami zamestnávateľa a ponúkanými zručnosťami pracovnej sily, ktorý môžeme pozorovať v podmienkach Slovenska. Okrem toho, že projekt pomôže samotnému žiadateľovi, bude mať pretože preškolení zamestnanci žiadateľa budú môcť následne preškoľovať iné osoby (klientov spol. IT Academy s. r. o.) pre pozície požadované na trhu práce.

Viac
Subjekt
IT Academy s. r. o.
Miesta realizácie
Nitra, Trnava
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.12.2019
Celková suma
32,013 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Profesijný rozvoj sektorových zručností…
Typ
Programy zamerané n…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
05.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zuzana Vašečková 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Katarína Bachratá 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Žaneta Kováčiková 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Lenka Labudová 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Jakub Pajan 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Anna Kopčanová 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Lucia Sklenárová 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Alexandra Stanková 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Magdaléna Tomová 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Matej Slávik 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Miroslav Reiter 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Ria Reiter 08/2019

Výdavkové pokladničné doklady - august 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Daňové odvody

Odvody 07/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Union

Odvody 07/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Sociálna poisťovňa

Odvody 07/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Dôvera

Odvody 07/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

VŠZP

Odvody 07/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Anna Kopčanová 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Tomáš Lacko 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Alexandra Stanková 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Magdaléna Tomová 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Lenka Labudová 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Žaneta Kováčiková 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Jakub Pajan 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Veronika Danková 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Lucia Sklenárová 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Matej Slávik 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Miroslav Reiter 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Katarína Bachratá 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Ria Reiter 07/2019

Výdavkové pokladničné doklady - júl 2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Daňové odvody

Odvody 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Union

Odvody 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Dôvera

Odvody 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

VŠZP

Odvody 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Sociálna poisťovňa

Odvody 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Tomás Lacko 08/2019

Bankový prevod - mzda Tomáš Lacko 08/2019

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov IČO
Názov
IT Academy s.r.o.
IČO
46759786
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.