Popis projektu

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu. Plánom je odstránenie nedostatkov v tepelno - technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšenia kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, výmeny rozvodov ústredného kúrenia a vykurovacích telies, rozvodov elektroinštalácie, výmeny osvetľovacích telies a vybudovania fotovoltaickej elektrárne. Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v budove zlepšením tepelnej ochrany budovy, vrátane jej zateplenia, zmenami v technických systémoch a vybudovaním nových udržateľných technológií, ktoré trvalo znížia emisie spôsobené tradičným vykurovaním budovy. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa č. 4 smernice 2012/27EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.05.2021
Celková suma
590,591 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
856 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
14.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0305 (MW)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0305 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
30,475 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,2012 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
121,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1196,31 (m2)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
40,3379 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
233,293 (MWh/rok)
Cieľ
233,293 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
192955,0509 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
274050,6948 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
308383,2382 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Erpos, okná, kúrenie

Faktúra Erpos okná, kúrenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Erpos, okná, kúrenie

Faktúra Erpos okná, kúrenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Faktúra Erpos, okná, kúrenie

Faktúra Erpos okná, kúrenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Faktúra Erpos, okná, kúrenie

Faktúra Erpos okná, kúrenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Faktúra MCH Dozoring

Faktúra MCH Dozoring

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra MCH Dozoring

Faktúra MCH Dozoring

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Faktúra erpos strecha, elektrina a zateplenie

Faktúra Erpos elektrina, strecha a zateplenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Faktúra erpos strecha, elektrina a zateplenie

Faktúra Erpos elektrina, strecha a zateplenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Faktúra erpos strecha, elektrina a zateplenie

Faktúra Erpos elektrina, strecha a zateplenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra erpos strecha, elektrina a zateplenie

Faktúra Erpos elektrina, strecha a zateplenie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra MCH Dozoring

Faktúra MCH Dozoring

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Faktúra MCH Dozoring

Faktúra MCH Dozoring

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Erpos

Faktúra Erpos

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Faktúra Erpos

Faktúra Erpos

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Faktúra Erpos

Faktúra Erpos

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Erpos

Faktúra Erpos

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat + prax

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
6,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ost. príplatky

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príspevok na bývanie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invaliné poistenie

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výsluhový príspevok

PM mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický audit

Energetický audit AB

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

Projekt stavby

Faktúra Tvrdoň

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2017
Názov

faktúra tabuľa

Faktura tabula

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

osobný príplatok

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

zdravotné poistenie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nemocenské poistenie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

invalidné poistenie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

úrazové poistenie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat + prax

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výsluhový príspevok

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

príspevok na bývanie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

starobné poistenie

Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Suma celkom
678 €
Vrátená suma
678 €
Suma na vymáhanie
678 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Suma celkom
178 €
Vrátená suma
178 €
Suma na vymáhanie
178 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738352
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
a-audit, s.r.o.
IČO
50184601
Názov
Ján Tvrdoň
IČO
34541047
Názov
ERPOS, spol. s r. o.
IČO
31588506
Názov
Mgr. Mária Greňová - maja kreativ
IČO
48172502
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.