Popis projektu

Projekt rieši zlepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy a Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Ložín a to obnovou obalových konštrukcií - zateplením obvodového plášťa, modernizáciu vykurovacích systémov a osvetlenia a systémov prípravy teplej vody za účelom zníženia spotreby energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín.

Na základe vypracovaného energetického auditu bude po realizácií hlavnej aktivity , Globálny ukazovateľ - primárna energia, poklesne zo súčasných . Budova bude po realizácií hlavnej aktivity , Globálny ukazovateľ - primárna energia, poklesne zo súčasných ...  Zároveň dôjde k poklesu emisií a znečisťujúcich látok produkovaných týmito budovami.


Projekt je v súlade s Programom rozvoja obce, cieľmi a opatreniami OP KZP v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Viac
Subjekt
Obec Ložín
Miesta realizácie
Ložín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.07.2021
Celková suma
486,702 €
Vlastné zdroje
24,335 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
23.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
02.07.2021
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
23.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
27.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0434 (MW)
Cieľ
0,0435 (MW)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0434 (MWt)
Cieľ
0,0435 (MWt)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
55,368 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
52,406 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
64,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1013,56 (m2)
Cieľ
1013,56 (m2)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,9367 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
79,673 (MWh/rok)
Cieľ
79,6736 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
68736,9 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
248187,6081 (kWh/rok)
Cieľ
245093,2831 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
118753,0435 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Faktúra 005-2021

Faktúra č. 2 PB BAU

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Faktúra 005-2021

Faktúra č. 2 PB BAU

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 005-2021

Faktúra č. 2 PB BAU

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Faktúra č. 2 GARBICO

Faktúra č. 2 GARBICO

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Faktúra č. 2 GARBICO

Faktúra č. 2 GARBICO

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický audit - MŠ

Faktúra EA, MŠ a KD

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2017
Názov

Energetický audit - KD

Faktúra EA, MŠ a KD

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2017
Názov

Stavebný dozor - KD

Stavebný dozor KD

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebný dozor - MŠ

Stavebný dozor MŠ

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Faktúra č. 3 GARBICO

Faktúra č. 3 GARBICO

Vlastník dokladu
Obec Ložín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Ložín

Suma celkom
3,206 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
EMDEN spol. s r. o. Košice
IČO
46407243
Názov
LOVIS plus s.r.o.
IČO
50157833
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Názov
GARBICO s.r.o.
IČO
36596281
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.