Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na , ktorá spočíva v obnove budovy a nachádza sa v katasrálnom území Geča,okres Košice-okolie. Zníženie energetickej náročnosti spočíva v celkovom zateplení budovy t.j. fasáda, strecha, ,strop nad suterénom; výmene pôvodných výplňových konštrukcií.  Týmito opatreniami sa dosiahne úspora primárnej energie o 243,90kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 85,60


V rámci technického vybavenia objektu sa navrhujú nasledovné úpravy:

  • modernizácia  UK (tepelné čerpadlo, kotol i rozvody)
  • modernizuácia elektroinštalácie(nové svetelné, zásuvkové rozvody i svietidlá),
  • vnútorné rozvody ZTI (vodovod a splašková kanalizácia),
  • zrealizuje vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla.
Viac
Subjekt
Obec Geča
Miesta realizácie
Geča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2021
Celková suma
482,295 €
Vlastné zdroje
24,115 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
229 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
20.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
22.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
21.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
22.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0651 (MW)
Cieľ
0,0651 (MW)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0651 (MWt)
Cieľ
0,0651 (MWt)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
84,0306 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,09 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,09 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,2922 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1495,5 (m2)
Cieľ
1495,5 (m2)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,9297 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
140,995 (MWh/rok)
Cieľ
140,995 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120065,252 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
329797,044 (kWh/rok)
Cieľ
350883,594 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
140767,9622 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Externý manažment

FA za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

FA za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
14,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Geča
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
14,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Geča

Suma celkom
229 €
Vrátená suma
229 €
Suma na vymáhanie
229 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
TIGRID s.r.o. Michalovce
IČO
36568856
Názov
Jaroslav Švec - BALÚ
IČO
30654718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.