Popis projektu

Predmetom ŽoNFP je obnova budovy pre Internátnu školu, Školská 12, Michalovce. Hodnotená budova je trojpodlažná, nepodpivničená, obdĺžnikového pôdorysu, je situovaná v rovinatom teréne. Hlavný vstup je orientovaný zo severnej strany. Budova je zatriedená do kategórie budov – budovy škôl a školských zariadení. Vertikálna dostupnosť podlaží je zabezpečená vnútorným schodiskom. Objekt je pôvodný, po čiastočnej rekonštrukcii. Bola zrealizovaná výmena otvorových konštrukcií. Navrhovaná rekonštrukcia má napĺňať projektové predstavy ale aj požiadavky kladené na tepelno-technické a hygienické požiadavky. Dôvodom pre stavebné úpravy a modernizáciu je najmä zlepšenie energetickej hospodárnosti stavby, t.j. zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, samotné opotrebovanie, zastaraný vzhľad. Navrhovanou modernizáciou dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastnosti budovy, zlepšia sa hygienické podmienky a celkovo sa zlepší kvalita vnútornej mikroklímy. Objekt je postavený v konštrukčnej sústave, ktorý tvorí základná modulová sieť stĺpov 6000 x 6300 mm v pozdĺžnom a priečnom smere s predsadenými plynosilikátovými panelmi. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové panely. Celá budova bude vykurovaná zo zdroja tepla v školskej plynovej kotolni.Vetranie budovy je kombinované prirodzené a nútené v spoločenských miestnostiach. Navrhované stavebné úpravy riešeného objektu, jednotlivé stavebné postupy ako aj následná prevádzka nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie nad rámec bežného štandardu zodpovedajúceho aktuálnemu stavu technológií používaných pri výstavbe súčasných stavieb. Na stavbe budú použité iba materiály a technológie, ktorých použitie nevyžaduje žiadne mimoriadne opatrenia na zabezpečenie ochrany životného prostredia.

Viac
Subjekt
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Miesta realizácie
Michalovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.06.2021
Celková suma
463,236 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukčné práce na objektoch za úče…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
16.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
16.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,02 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,037 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2629,86 (m2)
Cieľ
2629,86 (m2)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
58,9877 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
119,157 (MWh/rok)
Cieľ
119,1565 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
178988,27 (kWh/rok)
Cieľ
160763,3418 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65422,485 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
60168,8158 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
PŠP s.r.o.
Žiadaná suma
289,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
PŠP s.r.o.
Žiadaná suma
289,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
PŠP s.r.o.
Žiadaná suma
150,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
PŠP s.r.o.
Žiadaná suma
150,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra PaI

Faktúra PaI

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Faktúra PaI

Faktúra PaI

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra riadenie projektu

Faktúra riadenie projektu

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Faktúra riadenie projektu

Faktúra riadenie projektu

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Odborné učilište internátne Viliama Gaňa, Praktická škola internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
KASPA SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47910623
Názov
PŠP s.r.o.
IČO
36569305
Názov
UNIKO s.r.o.
IČO
45966061
Názov
PROGEOSPOL s.r.o.
IČO
36720275
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.