Popis projektu
Subjekt
Obec Helcmanovce
Miesta realizácie
Helcmanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.08.2020
Celková suma
733,866 €
Vlastné zdroje
36,693 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné dodávky
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
24.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
24.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
55,35 (t ekviv. CO2)
Cieľ
55,35 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
49,36 (Kg/rok)
Cieľ
49,36 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
96,47 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2011,12 (m2)
Cieľ
2011,12 (m2)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,6773 (MWh/rok)
Cieľ
83,6773 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
289,228 (MWh/rok)
Cieľ
289,228 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
205550,7088 (kWh/rok)
Cieľ
205550,7088 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
384123,92 (kWh/rok)
Cieľ
386031,512 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
288229,2385 (kWh/rok)
Cieľ
288229,2385 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra ECB

Faktúra ECB

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra ECB

Faktúra ECB

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra Publicita

Faktúra Publicita

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
ML REKLAMA, s.r.o.
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Faktúra časť 2. Stavebný dozor

Faktúra časť 2. Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
REBEST s.r.o.
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra časť 1. Stavebný dozor

Faktúra časť 1. Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
REBEST s.r.o.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktúra časť 1. Stavebný dozor

Faktúra časť 1. Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
REBEST s.r.o.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktura časť 3 Stavebné práce

Faktúra časť 3 Stavebné náklady

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktura časť 2 Stavebné dodávky

Faktúra 2 časť - stavebné dodávky

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
314,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktura časť 2 Stavebné dodávky

Faktúra 2 časť - stavebné dodávky

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
314,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra za Stavebné prace 1+

Faktúra za Stavebne prace č.1

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
364,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktura za PD +

Faktúra PD+

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2017
Názov

Faktúra EAB +

Faktúra za Energetický audit budovy +

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2017
Názov

Faktúra za PD

Faktura za PD

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2017
Názov

Fa č.03022020+ stavebné dodávky

Faktura č.1 Stavebné dodavky

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
364,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktúra č.03022020 Stav. Práce 1.

Faktúra č.03022020 Stav. Práce 1.

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktúra č 190100240

Faktúra č .190100240 Publicita

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
ML REKLAMA, s.r.o.
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Faktúra č .03062020 Stavba

Faktúra č .03062020

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Faktúra č .2017/0011 EAB

Faktúra č .2017/0011 EAB

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2017
Názov

Faktura č.2 Stavebný dozor

Faktura č.2 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Helcmanovce
Dodávateľ
REBEST s.r.o.
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
Ing. Renáta Gulová
IČO
45448230
Názov
ML REKLAMA, s.r.o.
IČO
45456941
Názov
REBEST s.r.o.
IČO
36818844
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Faguľová-Lörincová Erika Ing.
IČO
35541709
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.