Popis projektu
Subjekt
Obec Pavčina Lehota
Miesta realizácie
Pavčina Lehota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.09.2020
Celková suma
319,918 €
Vlastné zdroje
15,996 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A. Zníženie energetickej náročnosti ver…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
13.10.2017
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
04.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
17.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
04.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
77845,5456 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,035 (MW)
Cieľ
0,0349 (MW)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,035 (MWt)
Cieľ
0,0349 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
36,645 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,52 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,58 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
121,82 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
967,59 (m2)
Cieľ
967,59 (m2)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,1599 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
178,4673 (MWh/rok)
Cieľ
178,4673 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
150307,3943 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
289144,9197 (kWh/rok)
Cieľ
288341,82 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Energetický audit budovy

Faktúra Energetický audit budovy

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2017
Názov

Faktúra stavebné práca č.2

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Faktúra Stavebne práce č.1

Faktúra za stavebné práce č.1

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Faktúra Projektová dokumentácia

Faktúra Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2017
Názov

Faktúra za Stavebný dozor

Faktúra za Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

EXTM faktura 06/2020

EXTM faktura 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Faktúra EXTM č.4/2020

Faktúra č.4/2020 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Faktúra č.5/2020 EXTM

Faktúra č.5/2020 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Faktúra č.3/2020 EXTM

Faktúra č.3/2020 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Faktúra č.2/2020 EXTM

Faktúra č.2/2020 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Faktúra č.1/2020 EXTM

Faktúra č.1/2020 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Faktúra č. 102/2019 EXM

Faktúra č.102/2019 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Faktúra č.101/2019

Faktúra č. 101/2019 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Faktúra č.0700/2019 - EXTM

Faktúra č. 0700/2019 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Faktúra č.6PL/2019 EXTM

Faktúra č.6PL/2019 EXTM

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Faktúra EXTM 05PL/2019

Faktúra EXTM 05PL/2019

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra EXTM 04PL/2019

Faktúra EXTM 04PL/2019

Vlastník dokladu
Obec Pavčina Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Pavčina Lehota

Suma celkom
405 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
Agentúra East, s.r.o.
IČO
36581275
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Faguľová-Lörincová Erika Ing.
IČO
35541709
Názov
Ing. Ladislav Stromko
IČO
41737989
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.