Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy materskej školy Krásna Ves.

Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Projekt na základe výsledkov energetického auditu rieši zníženie energetickej náročnosti budovy realizáciou vybraných opatrení.Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy materskej školy či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Krásna Ves
Miesta realizácie
Krásna Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.02.2020
Celková suma
183,555 €
Vlastné zdroje
9,178 €
Vyčerpané z projektu
67,131 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
29.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
26.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0015 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0015 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,889 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,488 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
331,64 (m2)
Cieľ
331,64 (m2)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,1357 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
47,9033 (MWh/rok)
Cieľ
47,9033 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
39767,6759 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
104567,332 (kWh/rok)
Cieľ
102776,476 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
42498,1717 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,049 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.04.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
67,131 €
Schválené na preplatenie
67,131 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

FA

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
67,131 €
Schválené na preplatenie
67,131 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
5,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
101,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
99,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Faktúra TERA

Faktúra TERA

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Faktúra AE

Faktúra AE

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Faktúra 1

Faktúra 1

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Faktúra 3

Faktúra 3

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Faktúra 2

Faktúra 2

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Faktúra 4

Faktúra 4

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Faktúra 5

Faktúra 5

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Krásna Ves

Suma celkom
180,570 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
180,570 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Construction s.r.o.
IČO
31106064
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
FK Real s.r.o.
IČO
36555924
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.